Komentari i kolumne HQ

Komentari, razmišljanja, kolumne

Da li je Ismetu Gavrankapetanoviću cilj kolaps zdravstvenog sistema?

Share

Ismet Gavrankapetanović (valjda Prof. Dr.) je posebno interesantna pojava u Kantonu Sarajevo. Čak šta više, trebao bi odavno postati predmetom istrage i utvrđivanja odgovornosti u izvlačenju budžetskog novca, te što je još malicioznije, kao potencijalna opasnost za institucije države i kantona u manjem BiH entitetu.

COVID-19 - Hari Maslic

Share

Još uvijek je eksponencijalna brzina širenja covida-19 u BiH, kao i na globalnom nivou. Iako su brojevi onih koji su pozitivni na virus mali u odnosu na Italiju, Španiju ili Njemačku. Čak i procentualno po broju stanovništva Bosna i Hercegovina je u dobrom položaju. Ali potencijalni rizik je u manjem entitetu Bosne i Hercegovine.

EKSKLUZIVNA FOTOREPORTAŽA: Uz obilježavanje 6. aprila – Dana olimpijskog grada Sarajeva

Share

Dva puta je Sarajevo u svojoj novijoj istoriji napadano od agresora na dan 6. aprila: prvi put početkom Drugog svjetskog rata, kada su njemačke zračne snage bombardovale Sarajevo 6. aprila 1941. godine; drugi put Sarajevo je doživjelo novi napad, ovaj put od bivše JNA i srpskih i crnogorskih paravojnih jedinica, upravo na Dan Grada, prije 23 godine, 6. aprila 1992. godine. Nakon prvog pohoda na isti dan Sarajevo je i

HNS i legalitet: Porblematična Deklaracija i legalitet udruženja HNS

Share

Ne ulazeći ovaj put u političku suštinu i ustavno-pravnu kontradiktornost Deklaracije HNS-a, a koja je poznata još od V zasjedanja udruženja (zaklade) HNS osvrnućemo se samo na trenutne zakonske odredbe tj. na ZAKON O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE. HNS je registrovan kao udruženje i mora se pridržavati zakonskih okvira koji su definisani Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. U suprotnom, HNS nema legalitet i legitimnost, te