KCUS nabavio novi linearni akcelerator

KCUS nabavio novi linearni akcelerator
Share

KCUS nabavio je najnoviji linearni akcelerator koji se koristi za radioterapiju onkoloških pacijenata. Njegova vrijednost iznosi 6,5 miliona KM. Instaliranje ovog aparata očekuje se za dva mjeseca.

Od 2004. do 20016. godine napravljeno je 100 miliona duga u KCUS-u, a nije kupljen novi linearni akcelerator na Klinici za onkologiju. Za popravku kvarova na ovom aparatu KCUS je u periodu od 2004. godine do sada izdvojio skoro 2 miliona KM. Kvarovi su se nakon određenog perioda ponovo javljali, jer se nije radilo pravilno i strateško zanavljanje.

Umjesto da kroz aparat prolazi maksimalno 80 do 100 pacijenata, dnevno je moralo proći 330 pacijenata jer KCUS nije želio odbiti nijednog onkološkog pacijenta.Zahvaljujući nabavci novog aparata pacijentima će se omogućiti primjena savremenih tehnika u radioterapiji, uz maksimalnu kontrolu neželjenih efekata.

Šef Klinike za onkologiju, prof.dr.Semir Bešlija, kazao je da savremeni linearni akcelerator povećava preciznost i kontrolu kvalitete na dnevnoj bazi, a usluga koja se pruža je besprijekorna.

„Novi linearni akcelerator pruža mogućnost primjene nehirurške terapije zračenjem, koja se koristi za liječenje funkcionalnih abnormalnosti i malih tumora mozga. Ovi aparat može isporučiti precizno ciljano zračenje u manje tretmana sa visokim dozama i u području osjetljivih anatomskih struktura, kao što je područje centralnog nervnog sistema i pripadajućih regija”- kazao je prof.dr.Bešlija.

Preseljenjem Kabineta generalne direktorice oslobođen je nepotrebno veliki prostor u koji će se planski smjestiti dnevna bolnica Klinike za onkologiju. Prema riječima prof.dr.Bešlije potreba za Dnevnom onkološkom bolnicom javlja se uslijed povećanog broja pacijenata i terapija. Samo u 2016.godini ordinirano je preko 20.000 sistemskih onkoloških tretmana (kemoterapija, hormonalna, biološka i imunoterapija).

„Ovi tretmani zahtijevaju veliku posvećenost, kako ljekara tako i medicinskog osoblja.Projekat Dnevne bolnice će, prateći evropske standarde, omogućiti ordiniranje svakodnevnih specifičnih onkoloških terapija u ambulantnom prostoru. Ovaj prostor je svjetliji i ugodniji za boravak pacijenata. Na ovaj način će se reducirati nepotrebni boravci pacijenata u bolnici i ubrzati proces prijema i otpusta” – istakao je prof.dr.Bešlija.

S obzirom na sve zahtjevniji pristup u liječenju pacijenata sa malignim bolestima, kao i povećani broj bolesnika, Klinika za onkologiju KCUS će otvaranjem Dnevne bolnice proširiti paletu usluga. Zahvaljujući tome, pored onkoloških terapija, omogućiti će se ordiniranje i različitih vidova simptomatske terapije.

Dnevna bolnica za onkološke pacijente će raditi u dvije smjene. Priprema hemoterapije će biti centralizovana. Ovakvim pristupom rada menadžment KCUS će obezbijediti kvalitetniju uslugu onkološkim pacijentima. Osoblju Klinike za onkologiju biće olakšan rad.

Također, napominjemo da je menadžment KCUS stvorio uslove da se oprema strateški zanavlja, popravlja kao i uslovi rada.

Menadžment KCUS, sa ponosom objavljuje da je ustanova u kojoj radimo u rekordnom roku ekonomski stabilizirana.

PRESS KCUS