Okončana 53. sjednica Predstavničkog doma BiH: Sarajevo-Beograd preko Tuzle, Bijeljine i Brčkog

Okončana 53. sjednica Predstavničkog doma BiH: Sarajevo-Beograd preko Tuzle, Bijeljine i Brčkog
Share

[rara_drop_cap font_size=”rara-drop-cap2”]N[/rara_drop_cap]a 53. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru, čiji je predlagač Privremena zajednička komisija oba doma PSBiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru.

Usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, čiji je predlagač poslanica Aleksandra Pandurević.

U prvom čitanju usvojen je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Borislav Bojić.

Dom je usvojio da se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH razmatra po skraćenom postupku, jer nije usvojen zahtjev Vijeća ministara BiH da se ovaj zakonski prijedlog razmatra po hitnom postupku.

Usvojena je Deklaracija o kriterijima za određivanje trase buduće autoceste između Beograda i Sarajeva, čiji je predlagač poslanik Mladen Bosić.

K znanju je primljena Informacija o stanju sigurnosti u BiH u 2016. godini.

U vezi sa informacijom o vrsti, broju, intenzitetu i troškovima posjeta ministra vanjskih poslova BiH drugim državama, te svrha posjeta po interese BiH i njezinih građana,  koju je kao tačku dnevnog reda sjednice predložio poslanik Damir Arnaut,  usvojen je zaključak kojim se od Kolegija Predstavničkog doma PSBiH traži da, samoinicijativno ili u saradnji sa Kolegijem Doma naroda PSBiH, osigura prisustvo članova Predsjedništva BiH i ministra vanjskih poslova BiH na tematskoj sjednici pod nazivom „Vanjskopolitički pravci i ciljevi BiH i utjecaj geopolitičkih tokova u BiH“. Usvojen je i zaključak kojim se Predsjedništvo BiH, sva tri člana, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, članovi Vijeća ministara BiH i članovi kolegija PSBiH pozivaju da dostave informaciju o službenim putovanjima u mandatu 2014. – 2017. godine. Kako je navedeno u usvojenom zaključku, to podrazumijeva informacije o destinacijama, broju dana provedenih na službenom putovanju, svrsi putovanja, broju članova delegacija, ukupnim troškovima za svako putovanje i informacije o rezultatima tih putovanja. Također, zaključeno je i to da se nadležne institucije obavezuju da dostave podatke po istim osnovama za ministre vanjskih poslova BiH u ranijim mandatima od 1996. godine.

Nije primljen k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH za 2016. godinu. Usvojen je zaključak u kojem stoji da VSTV BiH, u roku od 30 dana od usvajanja ovog zaključka, dostavi podatke o ocjenama rezultata rada sudija i tužilaca za 2015. i 2016. godinu, kao i da svaki naredni izvještaj VSTV BiH sadrži ove podatke jer VSTV BiH svakako raspolaže njima, samo ih nije učinio dostupnim.

Nije usvojena poslanička inicijativa Denisa Bećirovića kojom bi se Vijeće ministara BiH zadužilo da, u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izvještaj o napretku BiH u procesu priključenja NATO-u, s prijedlogom konkretnih mjera za dinamiziranje aktivnosti BiH na putu k punopravnom članstvu u NATO-u.

Predstavnički dom PSBiH dao je saglasnost za ratificiranje:

  • Protokola kojim se dopunjavaju i mijenjaju određene odredbe Sporazuma o zračnom prijevozu između Vlade Države Katar i Vijeća ministara BiH,
  • Amandmana broj 4. na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke dana 21. 12. 2005. u Sarajevu i 28. 12. 2005. u Luksemburgu (Ugovor o finansiranju) – Željeznice u BiH (FI 23.376),
  • Sporazuma o investicionom grantu (Koridor 5c ,,Izgradnja dionice autoputa Svilaj-Odžak˝) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
  • Međunarodne konvencije o mjerenju tonaže brodova iz 1969. godine (London 23.6.1969.),
  • Izmjene Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoliš (Projekat I. smanjenja okolišnog zagađenja Jadranskog mora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji Agencije za implementaciju Globalnog fonda za okoliš (GEF Grant No. TF017727),
  • Amandmana br. 1 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Evropske investicione banke i JP Autoputevi Republike Srpske dana 12. 12. 2013. u Sarajevu (Ugovor o finansiranju) za projekat Autoput Banja Luka – Doboj (Fi 82.135 – SERAPIS 2011 – 0622),
  • Ugovora o zajmu (GrCF: Projekat vodovod Sarajevo) između između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.,
  • Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrazovanja Narodne Republike Kine za period 2016-2019.,
  • Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojnu politiku javnih finansija) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
  • Amandmana na Okvirni sporazum o kreditu od 13. maja 2014. godine između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje projekta zatvaranja kolektivnih centara (LD 1789 (2013))

Usvojen je i zaključak kojim se od Ministarstva finansija i trezora BiH traži da Predstavničkom domu PSBiH, u roku od 30 dana, dostavi informaciju o utrošku i efektima utroška kreditnih sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 31.300.000 eura (FBiH 18,7 miliona eura, RS 12,52 miliona eura) iz 2010. godine (ciljevi kredita bili su povećanje socijalne pomoći, smanjenje siromaštva, unapređenje strukture i efikasnost javne potrošnje). (kraj)