Parlament Federacije BiH bio domaćin Parlamentarnom forumu za EU integracije BiH

Parlament Federacije BiH bio domaćin Parlamentarnom forumu za EU integracije BiH
Share

[rara_drop_cap font_size=”rara-drop-cap2”]U[/rara_drop_cap]svajanjem zajedničke izjave, završen je 10. sastanak Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH kojemu je danas 11. decembra 2017. godine, domaćin bio Parlament Federacije BiH. Sastanak kojim su predsjedavali rukovodioci Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić, predsjedavajući Predstavničkog doma i Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda, ujedno i predsjednici Komisija za evropske integracije, okupio je predsjednike komisija/odbora za evropske integracije zakonodavnih tijela vlasti u BiH; Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne Skupštine Repubilke Srpske, Skupštine Brčko distrikta BiH, zatim predsjednike Skupština kantona u Federaciji BiH kao i predstavnike Direkcije za evropske integracije BiH; Delegacije EU u BiH te Twinning projekta čiji je cilj ojačati kapacitete zakonodavnih tijela vlasti u BiH u procesu evropskih integracija.

Nakon što su učesnici sastanka podnijeli izvještaje o urađenom od posljednjeg sastanka Parlamentarnog foruma održanog krajem juna, između ostalog, razgovarano je o poduzetim aktivnostima vezanim uz Upitnik Evropske komisije, Projektu Twinning Light koji je fokusiran podršku administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u BiH i jačanje kapaciteta Skupština kantona u procesu evropskih integracija, dok su domaćini skupa, rukovodioci Parlamenta Federacije BiH, Edin Mušić i Lidija Bradara, upoznali prisutne sa učešćem delegacije BiH na osmoj Konferenciji predsjednika Parlamenata zapadnog Balkana koja je krajem oktobra održana u Mađarskoj kao i posjeti Saboru Repubike Hrvatske u novembru ove godine s ciljem razmjene iskustava na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Učesnici desetog sastanka Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH istaknuli su važnost ovakvih sastanaka koji podrazumijevaju kontinuiranu komunikacije i koordinaciju zakonodavnih tijela vlasti u BiH u procesu evropskih integracija. Kako su naglasili domaćini sastanka, stalni dijalog koji je sastavni dio rada Parlamentarnog foruma BiH ne smiju prestati. „Sva pitanja koja se nađu na dnevnom redu sjednica Parlamentarnog foruma donose se konsenzusom, bez obzira na političko stanje. Za nas nema spornih pitanja što potvrđuje da dijalog nema alternativu“, kazala je Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH izrazivši zadovoljstvo činjenicom da je Parlament Federacije BiH bio domaćin 10. sastanku Parlamentarnog foruma BiH. Zadovoljsvo dostavljenim odgovorima na pitanja iz Upitnika EK koja su iz nadležnosti Parlamenta Federacije BiH iskazao je Edin Mušić, predsjedavajući Predstavničkog doma dok je u ostalim odgovorima iz Upitnika govorio Nikola Lovrinović, predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH.