Programeri iz Banja Luke osvojili zlato na takmičenju European Youth Awarad

Programeri iz Banja Luke osvojili zlato na takmičenju European Youth Awarad
Share
SOS 121 je aplikacija za pametne telefone koja povezuje građane s civilnom zaštitom. Nadležni pomoću sistema mogu lako da nađu krizna žarišta, volonteri mogu da se organizuju, a ugroženi mogu da saznaju da li im prijeti vodena stihija, ali i da potraže hranu, lijekove ili bilo koju drugu pomoć. Na aplikaciji je radio tim od 12 ljudi.Ideju su i dobili upravo nakon katastrofalnih poplava iz 2014. godine kada je komunikacija bila komplikovana, građani nisu bili upozoreni na vrijeme o naglom podizanju vodostaja rijeka, a procedure o nadležnosti su donijele nove komplikacije u spašavanju ljudi. Članovi NVO “Exit Centar” i preduzeća DVC Solutions koji su kreirali aplikaciju smatraju kako se moglo djelovati dosta produktivnije da je komunikacija između svih interesnih grupa bila na zavidnijem nivou.

“Pod time se prvenstveno misli na komunikaciju stanovništvo-javne službe koja je bila ostvarena uglavnom na stihijskom i ad hoc nivou od slučaja do slučaja, sistemi obavještavanja su bili uglavnom nestruktuisani i neorganizovani te je naša ideja bila da povećamo produktivnost u ovakvim situacijama i upoznamo stanovništvo sa alatom koji mogu koristiti ako se ovakve stvari, ne daj Bože, ponove”, rekao nam je business developer Branko Vasiljević, koji je učestvovao u kreaciji aplikacije.

Ukoliko bi se ponovila katastrofa iz 2014. godine, Vasiljević kaže da bi uz pomoć aplikacije SOS 121 građani bi bili mnogo blagovremenije upozoreni, imali bi realne informacije o vodostajima i bili bi upozoreni ukoliko je njihova lokacija ugrožena pa bi tako mogli da izmjeste imovinu (prevozna sredstva, namještaj i slično), životinje pa da se i oni sami presele na sigurniju lokaciju.“Sistem mogu koristiti i volonteri te bi njihovo djelovanje bilo struktuisanije jer bi putem aplikacije javili kada su raspoloživi i čekali bi raspored na terenu od nadležne institucije. Dakle, ljudstvo bi bilo organizovanije”, rekao je Vasiljević.

Bitno je istaći da su Banjalučani osvojili nagradu (zlato) u specijalnoj kategoriji “Voda”, a u objašnjenju žiri navodi da je projekat izabran zbog zanimljivog otvorenog pristupa podacima s ciljem prevencije katastrofe, te da omogućava značajnu komunikacijsku infrastrukturu u slučaju nužde.

“Ova nagrada nam znači mnogo, pogotovo što smo jedini pobjednik iz BiH na ovom takmičenju, te smo itekako svjesni da biti prvi u Evropi nije mala stvar. Ovakav uspjeh će, vjerujemo, uticati značajnije na nadležne institucije i na intenzivnije uključivanje cijele zajednice u preventivno djelovanje”, kazao je Vasiljević.

Aplikacija je završena odavno, ali još nije dostupna javnosti jer se čeka da projekt implementiraju nadležne institucije koje to još nisu učinile zbog sporosti administracije i birokratije.