US-Senatori: Više novca za Srbiju da bi se smanjio uticaj Rusije

US-Senatori: Više novca za Srbiju da bi se smanjio uticaj Rusije
Share

Senatorima SAD predstavljen je izvještaj “Putinov asimetrični napad na demokratiju u Rusiji i Evropi: Implikacije na nacionalnu bezbijednost SAD”

Demokrate u vanjskopolitičkom savjetu US- Senata pozvali su aktuelnu vlast da više pažnje posveti Srbiji, kroz više diplomatskog djelovanja i posebno kroz financijsku pomoć, a kako bi se na taj način smanjio uticaj Rusije, koji je prema ovom izvještaju najveći u ovoj zemlji na području Balkana.

Pored toga ovaj izvještaj poziva Predsjednika Trumpa da se mješanje stranih zemalja u izbore tretira kao nacionalna kriza, a da se kao preventiva, formira Agencija čiji je zadatak da ovakve pojave opservira, a odgovorne sankcioniše.

U izvještaju na 200 stranica, opisan je uticaj Rusije na izbore u Evropi u zadnjih 20 godina. Izvještaj pri tome kritikuje Predsjednika Trumpa jer je povodom ove problematike učinio premalo.

U izvještaju je Srbija navedena kao najvažnija zemlja regiona, te zbog toga SAD treba prema Srbiji da se i više angažuje.