Vlada manjeg BH-entiteta je dala danas saglasnost na strateški plan ruralnog razvoja BiH

Vlada manjeg BH-entiteta je dala danas saglasnost na strateški plan ruralnog razvoja BiH
Share

Ministar za vanjsku trgovine i ekonomske odnose Mirko Šarović dobio je danas pozitivno mišljenje Vlade Republike Srpske na strateški plan ruralnog razvoja BiH. Time su ispunjeni uslovi da se, s obzirom na to da su ranije osigurana mišljenja drugih nadležnih institucija, ovaj okvirni razvojni dokument uputi na usvajanje Vijeću ministara BiH.

Ministar Šarović očekuje da će ovim BiH biti omogućen pristup europskim fondovima za pomoć poljoprivredi i da će time biti spriječen rizik da poljoprivrednici oba entiteta ostanu bez značajne pomoći EU.

Ranije je Evropska komisija u više navrata upozorila da je EU spremna pružiti podršku poljoprivrednicima , ali da će ova značajna podrška postati dostupna samo ukoliko se strateški dokument ruralnog razvoja usvoji do kraja godine.