Da je Karadžić uhapšen nakon najava stvaranja SAO-a, gdje bi nam bio kraj!

Da je Karadžić uhapšen nakon najava stvaranja SAO-a, gdje bi nam bio kraj!
Share

Da je Karadžić uhapšen 1991-e, odmah nakon najava rušenja institucija tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, danas bi EU diplomati tražili državljanstvo BiH. Dužnost nam je da upozorimo dok nije zlo zavladalo ponovo u BiH na scenarij koji pripremaju organizatori državnog udara u manjem BiH entitetu, ako ne budu zaustavljeni i uhapšeni:

 1. Put kojim idu ekstremisti predvođeni Karadžičevim saborcem je isti kao onaj kojim je krenuo 90-tih Karadžić, pod logistikom Miloševića.
 2. I naravno počelo je o „pravima njihovog naroda“, i bajkama o „miru“
 3. Zločini počinju tamo gdje su Bošnjaci i Hrvati u manjini, i tamo gdje je na vlasti tzv. opozicija
 4. Prvi na udaru su političari, intelektualci,
 5. Jer kad se stvore ekstremističke paradržavne institucije, onda počinje lov na „one koji nisu lojalni“ ekstremističkoj organizaciji,
 6. Tačka „5“ uzrokuje val primitivnog i zločinačkog nasilja među „širokim narodnim masama“ (čast malobrojnim izuzecima) nad “onima koji nisu dio etničke skupine“ u čije je ime napravljena paradržava,
 7. Jedno je biti „među svojima“ pod kišom granata, a gore biti „među ekstremistima“ i „osuđen na smrt“ (npr. Sarajevo vs. Banja Luka)
 8. Ekstremista koji predvodi državni udar na Bosnu i Hercegovinu nije u stanju da kontroliše val nasilja i zločina koji on „razbuđuje pričajući o miru“,
 9. Jer je on direktni učesnik svega što se događalo 90-tih, s tim što je kapacitivno veći šovinista od Karadžića i Mladića,
 10. Naime, on je njih poslao u Haag, dao im podršku u zamjenu da se on i ostali u manjem BiH entitetu i dijelovi današnje vlasti u Srbiji, kao saučesnici u zločinima, ne spominju,
 11. Međunarodna zajednica, pogotovu EU diplomatija, reaguju sporo,
 12. Vjerovatni incidenti, sukobi, zločini će opet trajati tri godine,
 13. Jer najmanje toliko treba EU diplomatiji da se usaglasi (27 glasova). Zbog pandemije i 5 godina,
 14. Latentna islamofobija je djelimično uzrok pasivnosti,
 15. Jer da su „Bošnjački političari“ započeli ovo što rade srpski politički ekstremisti, u roku od tri dana bi bili proglašeni terorističkom organizacijom,
 16. Motivacija za provođenje onoga što je ekstremistički ludak iz manjeg BiH entiteta najavio je i to što ne postoji jedinstvo među (Probosanskim) i Bošnjačkim liderima, odnosno, jedinstvena strategija probosanskog djelovanja,
 17. Institucije BiH, uključujući pravosuđe, sigurnosne agencije, vojska su pod kontrolom antibosanske osovine SNSD-HDZ(HNS),
 18. Predsjedništvo BiH i Vijeće Ministara je pod blokadom i udruženom kontrolom ekstremističke grupe okupljene u i oko SNSD-a i HDZ-a,
 19. EUROFOR je tu da sprijeći eventualno samoorganizovanje Bošnjaka,
 20. Visoki Predstavnik je paralisan zbog EU diplomatije koja nikada u istoriji nije uspjela riješiti ozbiljan konflikt bez odlučujuće uloge SAD-a,
 21. Aktivnim preuzimanjem „Kosova“ i „BiH“ od strane EU diplomatije, imamo ovo što imamo danas, iako je to bilo sve „ok“ dok je aktivnu ulogu igrala SAD i OHR,
 22. Pojedini mediji u Sarajevu odrađuju zadatak još od 80-tih godina prošlog vijeka i „razvlače pamet“ kako bi eliminisali „probosanski faktor“ kao respektibilnu političku strategiju euroatlanskih vrijednosti,
 23. Probosanski, pogotovu Bošnjački intelektualci i tzv. Analitičari (čast izuzecima, pogotovu onim koji su preživjeli 90-te) uglavnom djeluju na principu „napada na troje“,
 24. Iako je samo jedna budala krenula putem državnog udara, a državni udar nikad nije prošao bez represija, sukoba i rata,
 25. Dakle sad nije „cool“ biti „neutralan“, nego je „cool“ rješiti se glavnog problema,
 26. Jedina probosanska opcija koja djeluje na čitavoj BiH teritoriji je Stranka Demokratske Akcije, sve ostale “probosanske” partije su “lokalne”,
 27. I često nemaju sluh za “čitavu” BiH,
 28. Naravno, imaju Vojina Mijatovića, a kojeg su ostavili usamljenog u “kandžama” ekstremizma (poznato iz vlastitog iskustva)

Moguća akcija, umjesto permanentne reakcije i “objašnjavanja” (blabla) situacije:

 1. Sve probosanske partije, institucije, organizacije trebaju proglasiti SNSD, vođu državnog udara i njegove saučesnike, sigurnosnim problemom u BiH,
 2. Svi probosanski funkcioneri, ministri itd. trebaju prekinuti svaku komunikaciju sa SNSD-om,
 3. Prekinuti svaku komunikaciju sa HDZ-om, ako jasno i glasno ne osudi državni udar I secesionističku politiku grupe koja provodi državni udar,
 4. Sve probosanske partije trebaju obustaviti razgovore o izbornom zakonu, ako tema nije implementiranje na čitavoj teritoriji BiH evroskih presuda za ljudska prava, bez ikakvih etničkih i drugig anticivilizacijskih normi,
 5. Sve probosanske partije i institucije trebaju tražiti od Visokog Predstavnika uklanjanje trenutnog Predsjedavajućeg Vijeća Ministara koji otvoreno kaže da će donositi samo odluke koje su na štetu građana većeg BiH entiteta (to je rekao indirektno govoreći da će voditi računa samo o građanima RS-a, a što je ravno gebelsovoj filozofiji holokausta),
 6. Visoki Predstavnik treba imenovati novog privremenog kriznog Predsjedavajućeg Vijeća Ministara,
 7. Probosanske partije trebaju proglasiti Ruskog Ambasadora personom non grata i ako je potrebno “zamoliti” ga da se preseli u Banja Luku ili napusti Sarajevo,
 8. Svi Ministri iz SNSD-a moraju dekretom Visokog Predstavnika biti proglašeni kao opasni sigurnosni problem za BiH I biti odstranjeni iz institucija,
 9. Visoki Predstavnik treba donijeti odluku da ekstremista koji predvodi državni udar nije više Član Predsjedništva,
 10. Visoki Predstavnik treba privremeno, do sljedečih izbora, preuzeti njegovo mjesto u Predsjedništvu BiH,
 11. To Predsjedništvo BiH, u civilnom aspektu odlučuje većinom glasova, pogotovu u stanjima elementarnih nepogoda ili drugih situacija u kojima su ugroženi životi građana,
 12. Probosanske partije trebaju EU diplomatama dati do znanja da je kompromis moguć, ali sa „civilizovanim“ partnerima, a ne ekstremistima,
 13. Treba EU diplomatiju podsjetiti da današnji državni udar i nacionalističko divljanje u manjem entitetu imamo zbog toga jer su nas tjerali na kompromise sa zločincima,
 14. Jer su nam pravili zaštičene zone, da bi nas poubijali,
 15. Jer su nam uveli embargo na oružje dok su agresorske horde ubijale, rušile, silovale, uz pomoć armade oružja 4. tadašnje evropske vojne sile,
 16. Svim EU i SAD diplomatama treba reći da se bojimo ponovnog genocida,
 17. Jer oni traže da pravimo kompromis sa onima za koje su oni pojedinci koji su odgovorni za genocid narodni heroji,
 18. Probosanske partije trebaju imenovati Vladu nacionalnog spasa, a koju će činiti Predsjednici Probosanskih Partija,
 19. Gorenavedeno Predsjedništvo BiH treba za probosansku Vladu nacionalnog spasa biti proglašeno tumačem Ustava, u slučaju da Visoki Predstavnik bude tražio da se pregovara sa onima koji su organizatori državnog udara.
Ovaj ima više ljudskosti, nego što bi imao današnji organizator državnog udara, ako dođe do rata!!!