Impressum

O magazinu MAGistral

Osnovan je u novembru 2017-e kao dio marketinške agencije MerisCon ARTDesign (www.meriscon.com)
Edukativno-kulturni magazin za Bosnu i Hercegovinu, region i dijasporu

Magazin MAGISTRAL ima za cilj edukovanje i suočavanje šireg društva sa modernim razumijevanjem društvenih, političkih, socioloških, etičkih i kulturnih kretanja u BiH i regionu. S posebnim fokusom na umjetnost i kulturu, kao integralni dio svakog društva..

Izdavač

MerisCon ARTDesign
Dipl.-Ing. Hari Maslić

Tel.:  +49 6171 279 8072
E-Mail : kontakt@meriscon.com
Web : www.meriscon.com
PDV broj / VAT / USt-IdNr.:  DE292722734

Glavni i odgovorni urednik

Hari Maslić
redakcija@bhmag.net

Zamjenik urednika

<trenutno upražnjena funkcija>
CV na: magistral@bhmag.net

 

Dizajn i digitalni razvoj

Internacionalna marketinško-dizajnerska agencija

Saradnici

Aleksandra Vučenović, Sonja Švec Španjol, Milenko Šećerović, Vildana Kalčo Hadžimusić, Josip Svoboda, Vojislav Vujanović (✝ 11.01.2018), Hilmo Kahrić, Borislav Janković, Lada Bakunjinova, Hiba Alajbegović-Mustafić, Dr. Dijana Jelić, Željko Bedić, Јелена Марковић, Mladen Mlađo Svetinović