Konstitutivnost naroda nije “etnički uslovljeni” izborni zakon

Konstitutivnost naroda nije "etnički uslovljeni" izborni zakon
Share

Puno političara nisu u stanju da skontaju šta je konstitutivnost naroda. Neki naravno to zloupotrijebljavaju, pa izmišljaju definicije koje imaju veze samo sa šovinizmom ili fašizmom, a neki opet najvjerovatnije nisu ni u stanju da “dubinski” shvate kategoriju “konstitutivan narod”.

Konstitutivan narod je onaj čiji “pripadnici” mogu (ako hoće) da glasaju po slobodnom izboru: dakle i za pripadnike drugih naroda, sa ciljem da “bude njegov predstavnik”. Sve drugo, pogotovu definicija da je predstavnik konstitutivnog naroda samo onaj koji pripada istom narodu je jedna veoma opasna, skoro pa fašistička obmana. Takođe, apelacija koju je uvažio Ustavni Sud BiH (podnosilac rahmetli Alija Izetbegović) nije konstitutivnost ograničila na “biranje prema etničkom principu”.

Naravno, ako se radi o religijskim institucijama “etnički princip” je bitan. Jer jedan Hodža treba biti Bošnjak/Musliman, pop Srbin/Pravoslavac, fratar Hrvat/Katolik. Ali “izborni zakon” o kom se trenutno vode pregovori je okrenut sekularnom principu. (Evropska konvencija o ljudskim pravima)

Oni političari koji zastupaju drugačiju tezu o “konstitutivnosti” ili su neprijatelji Bosne i Hercegovine ili trojanski konji.