Pogrešne ustavne interpretacije: Destruktivni uticaj Ambasadora Rusije na funkcionisanje BiH?

Pogrešne ustavne interpretacije: Destruktivni uticaj Ambasadora Rusije na funkcionisanje BiH?
Share

Da li se Ruska Federacija direktno miješa i pospješuje nestabilnost Bosne i Hercegovine daje nam odgovor višegodišnje spinovanje i dezinformisanje javnosti BiH i regiona od strane aktuelnog i vječitog Ambasadora Rusije u BiH Petra Ivancova.

Naime, Nj.E. Petar Ivancov ili nikada nije pročitao Ustav BiH ili ako jest, onda namjerno stvara i širi pogrešnu informaciju i destruktivnu politiku. A koja betonira stagnaciju BiH društva i pri tome namjerno ili nenamjerno ide na ruku separatističko-nacionalističkim, paravojnim, paradržavnim i religijskim destabilizatorima ionako rasparčane države BiH.

Naime, ovaj Ambasador, svojim olakim „preporukama“ da se o svemu u BiH trebaju dogovoriti DVA ENTITETA i TRI NARODA, u principu, propagira “etničko-religijski”pogled na svijet, a koji bi trebao biti stran civiliziranom svijetu u jednoj sekularnoj državi, a pogotovu ruskim zvaničnicima, koji predstavljaju Rusku Federaciju, a koja čvrsto gaji tradicije antifašizma, antidiskriminacije i još neke poglede iz vremena komunizma i Oktobarske Revolucije.

Jer nigdje u Ustavu BiH, a koji mora da poštuje i svaki Ambasador na službi u BiH ne stoji da se o svemu u BiH moraju dogovoriti DVA ENTITETA i TRI NARODA, nego da se moraju dogovoriti DVA ENTITETA!

Ambasador Ivancov bi, a krajnje je vrijeme, morao početi da prestane da krši, svojim možda i dobornamjernim „peporukama“, Ustav države BiH, odluke PIC-a i da prestane da pravi još veću konfuziju u društvu u kojem se još uvijek ne zna „ni ko pije, ni ko plaća“.

Nije isključeno ni da Predsjednik Rusije nije informisan o načinu rada ovog Ambasadora i njegovom namjernom ili nenamjernog pogrešnog interpretiranja Ustava BiH, te bi bilo krajnje vrijeme da nadležna institucija, Predsjedništvo BiH i Ministar vanjskih poslova BiH sadržaj Ustava BiH prouče i odgovarajuće paragrafe, a koje ignoriše Ambasador Rusije u BiH, pošalje na uvid principijelnom Predsjedniku Rusije i uz to „atachira“ protestnu notu, ako ne i zahtjev za smjenu ovog Ambasadora, a koji očigledno nije na nivou modernog shvatanja demokratskog Ustava BiH.

Kao primjer pogrešnog interpretiranja sistema odlučivanja u BiH, a koji permanentno „promovira“  Ambasador Rusije u BiH, dovoljno je pogledati ČLAN III (Paragraf 4 i 5) Ustava BiH, a koji (a ne samo ta dva) explicitno navode da su nadležnosti državnih organa i sistema BiH, pored ostalog i produkt dogovora DVA ENTITETA, a ne i TRI NARODA kako to rado „promovira“ Ambasador Rusije u BiH, te time krši Ustav BiH, a što kao Ambasador ne smije da radi.

Član III Ustava BiH:

4. Koordinacija

Predsjedništvo može odlučiti da podstakne međuentitetsku koordinaciju u stvarima koje se

ne nalaze u okviru nadležnosti Bosne i Hercegovine predviđenim ovim Ustavom, izuzev ako

se u konkretnom slučaju jedan entitet tome usprotivi.

5. Dodatne nadležnosti

a) Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome postigne

saglasnost entiteta; stvarima koje su predviđene u Aneksima 5 – 8 Opšteg okvirnog sporazuma;

ili koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti

i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa podjelom nadležnosti

među institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema

potrebi za vršenje ovih nadležnosti.

Nadalje, samo etabiliranje „dogovora naroda“ je upitno i u dosadašnjoj istoriji civilizacije bilo je uvijek kategorija totalitarnih i aparthejdsko-segregacijskih društava. To je i logično, jer takva društva ili politike existiraju upravo na „prodavanju m… za b…“.

Na jednoj strani svi su jednoglasni u prihvatanju pravne činjenice da narod, kao kolektiv ne može da bude npr. „žločinac“, „kriv“ ili kao kolektiv osuđen za „nešto“. Najjednostavnije obrazloženje je iz pravne perspektive, a koje koristeći logiku „isključivanja“, kaže da „kad bi bilo drugačije“, kako bi se moglo suditi jednom narodu, a ne počiniti iste zločine prema „nevinim pojedincima“ tog naroda.

Drugim riječima, „kolektiv“ ili „narod“ je apstraktna norma, ali ne i „materijalna strana“ u nekakvom dogovoru ili sporazumu, jer kako se „narod“ može nešto dogovoriti, ako „narod“ ne može da bude „odgovoran“?

Osim ako neko sebi prisvaja „nadprava“ da je nešto drugo osim jedan čovjek tj. da je „nadčovjek“, da ne kažem nešto drugo.

Međutim i u tome je Ustav BiH, našao rješenje, a koje se svodi na to da po izbornim pravilima, predstavnici vlasti budu birani iz reda „stanovništva“ BiH, a koje po Ustavu čine pripadnici „konstitutivnih“ naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka. A to je logično, jer ako bi bilo drugačije onda bi ponovo došli do totalitarnog sistema, a koji namjerno ili nenamjerno propagira Ambasador Rusije u BiH.

Naravno da je i ovo diskriminirajuće, jer su stanovnici svrstani u “samo tri tora”, ali i to će jednom biti riješeno.

Dakle, interpretacija da se o svemu u BiH, moraju dogovoriti DVA ENTITETA i TRI NARODA je podmetanje teritorijalne aparthejdsko-nacionalističke dominacije, a kojoj smo svjedoci na dijelovima teritorije BiH. Odgvornost za to snose i diplomati poput Ambasadora Rusije u BiH.

Sama incijativa promjene izbornog zakona, a koja je došla upravo iz reda onih koji na ovakav način (zlo)upotrijebljavaju interpretacije Ustava BiH dodajući apstrakciju “i tri naroda”, je najbolji dokaz da politika koju vodi Ambasador Rusije, a i neki drugi diplomati u BiH, doprinosi nestabilnosti BiH.

Drugim riječima, ako se budemo vodili politikom totalitarizma i nacionalizma u „ime naroda“, a koju propagira Ambasador Rusije, onda po toj politici, ako jedan „narod“ nije za to da u BiH službuje neko ko ima ovakve stavove, po toj ambasadorovoj logici “nema dogovora tri naroda”, te bi time priča o njegovom ambasadorovanju u BiH bila odavno završena.

Kako god, vrijeme je da nadležne BiH institucije obavijeste Predsjednika Rusije o antiustavnom djelovanju i pogrešnom interpretiranju zakonodavstva BiH od strane Ambasadora Rusije u BiH.