KCUS Sarajevo: Do kraja ovog mjeseca isporuka novog MRI aparata

KCUS Sarajevo: Do kraja ovog mjeseca isporuka novog MRI aparata
Share

Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu do kraja ovog mjeseca trebao bi se isporučiti najsavremeniji MRI aparat 1,5 T. Trenutno, Klinika za radiologiju raspolaže sa tri MRI aparata. Dva su instalirana 2007., a jedan 2009. godine.

Jedan nije u funkciji.Na mjesečnom nivou Odjel za magnetnu rezonancu Klinike za radiologiju prosječno uradi 890 pregleda.

Novi aparat magnetne rezonance jačine 1,5 T ima broje prednosti. Između ostalog smanjen nivo buke, veći je otvor ulaska pacijenta u mašinu, tako da se mogu pregledati bolesnici teži od 200 kilograma, što do sada nije bilomoguće.

Osim ovih karakteristika, aparat raspolaže i sa boljom oštrinom slike, uštediti će se na kontrastnim sredstvima, jer se sa ovim MRI ne mora u pojedinim pregledima davati kontrast za pregled krvnih žila. Također, na njemu je omogućen prikaz izlazišta nerava, što na dosadašnjim aparatima nije bilo moguće i to zahvaljujući posebnom programu te posjeduje i sofisticiran program za pregled srca.

Montažom novog MRI aparata našim bolesnicima pružiti će se bolja zdravstvena usluga, a uposlenicima će se poboljšati uslovi rada.