Najava izložbe: “Rock Dreams” – Milenko Šećerović, Hilmo Kahrić- Hils, Bahrudin Seno Alijagić

Najava izložbe: "Rock Dreams" - Milenko Šećerović, Hilmo Kahrić- Hils, Bahrudin Seno Alijagić
Share

Grupna izložba umjeničkih slika koncipirana na temu Rock ART-a pod nazivom „ROCK DREAMS“ biće otvorena u galerijskom prostoru Caffe Bar-a „ŠIBICA“, 9. juna 2023. godine u 20:00 sati.

O autorima

Milenko Šećerović

Milenko Šećerovć rođen je 1956 godine u Zenici. Do sada je učestvovao na 16 grupnih izložbi i 5 samostalnih izložbi u BiH i Srbiji – Beograd. U njegovom umjetničkom stvaralaštvu posebno su izraženi portreti i pejsaži Zenice . U ciklusima rock art kroz likovne forme stvara djela koja su omaž rock legendama i tom vremenu kojem i sam pripada.

Veliki uticaj na njega je imao Tomislav Perazić, akademski slikar kod kojeg je usavršavao likovni izraz. Stvara djela slobodnim potezima karakterističnim za impresionizam.

Hilmo Kahrić Hils

Hilmo Kahrić Hils roden je 1955 godine u Zenici. Završio je srednju Školu za primjenjene umjetnosti u Sarajevu i prvu godinu akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Učesnik je velikog broja grupnih i samostalnih izložbi u BiH i inostranstvu – Zadru, Splitu, Zagrebu,Tuzli, Veneciji, Sarajevu, Zelenkovcu, Zenici i drugim gradovima. Stvara djela primjenom različitih slikarskih tehnika karakterističnih i za cikluse rock art. U niegovim djelima sa naglašenim crtačkim elementima i zlatnim pastuvoznim nijansama primjetni su renesansa i barok.

Kompozicije koje stvara pored realnosti imaju i apstraktne forme.

Bahrudin Seno Alijagić

Bahrudin Seno Alijagić rođen je 1956 godine u Zenici. Danas je jedan od najstarijih zeničkih kolekcionara gramofonskih ploća prisutan i u evropskim kolekcionarskim krugovima. Svoju pripadnost rock muzici izražava i kroz likovni izraz u rock art ciklusima.

Djela stvara olovkom, temperama i kombinovanim tehnikama sa izraženim koloritom i elementima modernizma.

Pored rock legendi kompozicije čine i omoti gramogonskih ploća pri čemu u svakom djelu primjećujemo drugaćije tonove boja sa kvalitetom u kontinuitetu.

Izložbu će otvoriti ugledni rock analitičar Sead Pašić.

Organizator i generalni sponzor izložbe je MerisCon ARTDesign (www.meriscon.com) iz Frankfurta.

.