Sazvana hitna sjednica Doma naroda PSBiH

Share

Peta hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bit će održana u petak. Dnevni red najvjerovatnije će naknadno biti dopunjen sa Prijedlogom zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić sazvao je za petak hitnu sjednicu organa zakonodavne vlasti na kojoj će se delegati izjasniti o 92 tačke dnevnog reda.

Delegati u Domu naroda PSBiH na hitnoj sjednici izjasnit će se između ostalog o tačkama dnevnog reda Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH. Izvještaj Ministarstva sigurnosti BiH o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražilaca azila, godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2016. godinu, Izvještaj o izvršenom prestrukturiranju rashoda institucija Bosne i Hercegovine unutar budžetskih rashoda za period 1.1. – 30.6.2017. godine.

Delegati će razmatrati i brojne izvještaja koje je Ureda za reviziju institucija BiH, ali i Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini.
Izvještaj o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, dostavljen od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Informaciju u oblasti direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini, materijal Agencije za promociju stranih investicija BiH – FIPA.

(Klix.ba, PSBiH)