Featured ARTist: “Umjetnost i Besmrtnost” – Dipl. slikar Saša  Milić

Sasa Milic
Share

U ovom analitičkom osvrtu predstavljamo akademskog slikara i magistra slikarstva Sašu Milića iz Mrkonjić Grada. Kao referencu koristimo njegov magistarski rad, kroz koji analiziramo i dajemo kratak osvrt na umjetnost i suštinu umjetnosti koju „slika“ Saša Milić.

Umjetnost kao Produžetak Života

Personalna Perspektiva na Umjetnost

Uz to, umjetnik Saša Milić naglašava sam proces spoznaje sveta koji se javlja kroz slikarstvo. Kroz stvaranje umjetničkog djela, umjetnik se povezuje sa okolinom i obrađuje svoje opažaje, doživljaje i misli. Slikarstvo kod umjetnika postaje način istraživanja spoljašnjeg sveta i prenošenja sopstvenih spoznaja i tumačenja putem slika. Kroz ovo iskustvo, umjetnik može da prodre u suštinu i dubinu stvari koje ga okružuju.

Autor takođe iznosi ideju da umjetnički izražaj nije striktno vezan za objektivnu stvarnost, već ima mogućnost da izrazi unutrašnje stanje uma, emocije i duhovne dimenzije. Slikarstvo omogućuje umjetniku da transcendiramo čulno zapažanje i izrazi apstraktne ideje i unutrašnje doživljaje. Ono postaje prostor u kojem se spajaju fizičko i duhovno, stvarajući novu realnost koja nadilazi čiste materijalne aspekte sveta.

Kroz ove refleksije, autor nas poziva da prepoznamo slikarstvo kao duboko introspektivan medij i put ka spoznaji sebe i svijeta oko nas. Slikarstvo nam omogućuje da se izražavamo na suptilan način, da istražujemo naše unutrašnje bogatstvo i da prenesemo naše dublje razumevanje svijeta drugima. Njegov magistarski rad ukazuje na važnost umjetnosti kao kanala za formiranje veza između pojedinaca i izraza sopstvenog bića u univerzalnom jeziku umjetnosti.

U njegovom magistarkom radu, autor ističe važnost umjetničkog procesa i njegovu sposobnost da prevaziđe subjektivnost umjetnika i dosegne univerzalnu dimenziju. On naglašava da slikarstvo služi kao sredstvo za duboko lično izražavanje, omogućujući umjetniku da istražuje i iskusi svet iznutra i spolja. Kroz slikanje, umjetnik može da prenese svoju unutrašnju viziju i sopstvene emotivne odraze na platno, čineći ih vidljivima drugima.

Umjetnost i Besmrtnost

Slikarstvo kao Životna Snaga

Poseban naglasak stavljen je na slikarstvo kao izraz životne energije i snage, gdje umjetnikova strast i mašta postaju ključni za preobražaj doživljaja stvarnosti. Diskutuje se o fluidnom odnosu između slikarstva, vremena i prostora, sugerirajući da umjetnička djela nose u sebi potencijal vječnosti.

Zaključak i Životna Filozofija

Curiculum Vitae

Rođen 17.06.1972.god. u Makarskoj.

Osnovnu školu završio u Mrkonjić Gradu.  

1990. god. završio školu primijenjenih umjetnosti, odsjek slikarstvo u Sarajevu.

1997.god. diplomirao na FAKULTETU LIKOVNIH UMETNOSTI u Beogradu, u klasi profesora Slavoljuba Čvorovića, odsjek slikarstvo.

17.09.2010.god. magistrirao na AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI u Banjoj Luci, u klasi prof. Slobodana K. Bijeljca.

 • 06.06.1997. god.imao prvu samostalnu izložbu u Klubu menadžera Srbija, ulja na platnu. Izložba je imala naziv  „Dođi i reaguj“. 
 • 23.10.- 03.11.1997. god. imao drugu samostalnu izložbu pod nazivom „Peti element“ u prostrijama Narodnog univerziteta „Božidar Adžija“, galerija „ Božidarac“ u Beogradu.
 • 15.05 -15.06.1999. god. treća samostalna izložba u galeriji likovnih umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci ciklus „Postanje“, kombinovana tehnika.
 • 2000.god. “Soljenje mozga” – performans sa Milošem Filipovićem i Ivanom Pravdićem, Dom Kulture, Čačak.
 • 1.1.-1.2.2001 i 1.1-1.2.2002.god. samostalna izložba u hotelu “Bistrica” na Jahorini.
 • 2003.god. opremio prostorije “Fine House Group”-Andreja J. Gartnera u Banjoj Luci, sa 16 slika (ulje na platnu).
 • 2004.godine opremio prvi hotel „Risnjak“-Delnice, u Goranskoj županiji (Hrvatska) sa 33 slike formata 1×1-2×1.80m. (ulje na platnu)
 • 2005.god opremio konferencionu salu zamka “Pobore” u Crnoj Gori sa 9 slika (ulje na platnu).
 • 23.12.2008.god.-24.01.2009.god. četvrta samostalna izložba “X – file”, ulja na platnu, galerija Kulturnog centra “Petar Kočić” Mrkonjić Grad.         
 • 05.02. – 25.02.2010.god. . peta samostalna izložba “X – file”, ulja na platnu, Kulturni centar “Banski dvor”, Veliki izložbeni salon, Banja Luka
 • Organizator i učesnik dvije kolonije u Mrkonjić Gradu  1998-1999 god.
 • Organizator i učesnik likovne kolonije „Riječani“ kod Modriče 2000 god.
 • Učesnik mnogih kolonija: u Sremskim Karlovcima, Vranju, Prohor Pčinskom, Kopaoniku, Kruševcu, Višegradu (dva puta)

Stalno zaposlen od 05.09.2005.godine kao profesor likovne kulture u Gimnaziji u Mrkonjić Gradu i nastavnik likovne kulture u Osnovnoj školi „Nikola Mačkić“ Donja Previja.

H.M.