Featured ARTist: Siniša Knežević – Sini

Featured ARTist: Siniša Knežević - Sini
Share

Siniša Knežević – Sini, slikar iz Sarajeva, svoj umjetnički put gradi već u osnovnoj školi kroz časove likovnog vaspitanja koje je držao prof. Brdarić Selver. Kako kaže Sini prof. Brdarić je uticao na njegovu slikarsku orijentaciju, prenoseći nesebično vlastitu ljubav prema umjetnosti i slikarstvu na njegove učenike.

Pomalo stidljivo Sini je od tih dana počeo da stvara vlastita djela i stilove. Kroz taj put umjetničke evolucije, njegov svijet je postajao bogatiji družeći se sa mnogim afirmisanim i neafirmisanim zaljubljenicima likovnog staralaštva. Provodeći vrijeme sa umjetnicima, posebno u Caffe galeriji “Zvono” u Sarajevu, tu pravi i njegovu prvu samostalnu izložbu, u martu 1992. godine.

Zbog ratnih dejstava i njegovog angažmana u odbrani zemlje, nedostatka likovnog materijala, aktivno stvaralaštvo biva prekinuto, ali u trenucima bježanja od stvarnosti i u tom periodu su nastala insteresantna djela. U toku rata je konkurisao za studenta likovne akademije, ali nije primljen.

Nakon rata nastavlja sa likovnim stvaralastvom i vec 1997. organizuje i prvu poslijeratnu samostalnu izlozbu u galeriji ” Novi Hram” u Sarajevu.

Redovno se usavršava. Pri tome posječuje likovne skole kod prof. Mirze Ibrahimpasica i mr. Indire Kaliman. Njegov stil karakteriše permanetno usavršavanje vlastitog pogleda na svijet, situacije i posebno estetike žene, ukomponovane u njegov prepoznatljivi stil. Do sada je imao 5 samostalnih i više kolektivnih likovnih izlozbi. Redovno posječuje i radi na likovnim kolonijama.

Član je ULU HKD ” NAPREDAK ” i likovnih kooperacija  Seljo, MerisCon ARTfeature i Paleta Culhan.

H.M.