Parlament Federacije BiH usvojio Zakon o PIO-u

Parlament Federacije BiH usvojio Zakon o PIO-u
Share

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH podržali su sa 55 glasova za, 19 protiv i tri suzdržana glasa Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju na današnjoj vanrednoj sjednici.

Usvojene su i dopune Zakona o policijskim službenicima u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Novim Zakonom o PIO-u predviđen je novi bodovni sistem za obračun visine penzija u većem BiH entitetu, a predlagači zakona su više puta ponovili da će biti pravedniji i da će uvesti više reda u oblast penzijsko-invalidskog osiguranja.

Za razliku od dosadašnjeg, u novom zakonu o PIO-u koji je Vlada entiteta utvrdila 24. oktobra, prepoznaju se jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.

Novi zakon će, prema mišljenju entitetske vlade, ublažiti razlike u penzijama penzionera koji su ušli u penzijski sistem do 1998. godine, a istovremeno će približiti odnosno ujednačiti visine penzija za penzionere koji su otišli u penziju po novom zakonu kroz vrijednost boda od 14 KM.

S obzirom na to da Vlada FBiH nije pristala da policijski službenici uđu u zakon o PIO kao posebna kategorija i da se njihova penzija obračunava na poseban način, usaglašeno je da se policija tretira kroz dopune Zakona o policijskim službenicima, čime se policajcima nudi obračun penzija na osnovu najpovoljnijeg petogodišnjeg prosjeka.