Sukcesija

Nova zakonska regulativa: Hrvatska rasprodaje bh. imovinu, a HDZBiH kontroliše nadležne institucije u BiH

Share

Cijelo vrijeme je pitanje bh. imovine izvan Bosne i Hercegovine u rukama struktura vlasti koje drži Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Strukture koje su imale obavezu štititi imovinu BiH više su radile u interesu susjednih zemalja”, navodi Cero. Usvajanje zakona u Hrvatskoj prema kojem će se imovina bosanskohercegovačkih preduzeća, koja je sada u društvenom vlasništvu, moći dati na upravljanje drugima na period i do 30 godina predstavlja konačno legalizovanje pljačke bh.