Centar za promociju civilnog društva (CPCD): Inicijativa za donošenje “Zakona o građanskoj inicijativi”

Centar za promociju civilnog društva (CPCD): Inicijativa za donošenje "Zakona o građanskoj inicijativi"
Share

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa Eko HUBovima Vas poziva na konferenciju za medije, koja će se održati u hotelu Courtyard Marriott Sarajevo u sali Bolero na 8 spratu, pored S One Sky Lounge-a, 17. januara 2023. godine sa početkom u 12 sati.

Medijima će se obratiti:

Aida Daguda, direktorica CPCD-a

Emina Veljović, izvršna dirketorica Aarhus centra u BiH Donošenje Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/kinja u FBiH je nužno jer trenutno ne postoje harmonizirana pravila o načinu pripreme građanske inicijative, načinu prikupljanja potpisa građana/ki niti zaštitni mehanizmi u odnosu na zaštitu građana/ki i aktivista/kinja koji nastoje pokrenuti diskusiju o nekom pitanju od javnog interesa.

Inicijativa za donošenje Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/kinja na nivou FBiH

U Federaciji BiH pitanje građanske inicijative se uređuje na nivou općina i statutima se predviđaju obaveze prikupljanja jedinstvenih matičnih brojeva (JMB) da bi predata građanska inicijativa bila validna, što je u suprotnosti sa čl. 9. Zakona o zaštiti ličnih podataka, a što građane/ke, aktiviste/kinje i nevladine organizacije koje postupe po odredbama tih statuta izlaže kaznenim odredbama iz čl. 48. navedenog Zakona. Uporedan, veoma bitan razlog zakonskog okvira je zaštita aktivista/kinja i građana/ki, kako od fizičke opasnosti i psihičkog zlostavljanja, tako i od opasnosti zloupotrebe pravnog sistema protiv U Federaciji BiH pitanje građanske inicijative se uređuje na nivou općina i statutima se predviđaju obaveze prikupljanja jedinstvenih matičnih brojeva (JMB) da bi predata građanska inicijativa bila validna, što je u suprotnosti sa čl. 9. Zakona o zaštiti ličnih podataka, a što građane/ke, aktiviste/kinje i nevladine organizacije koje postupe po odredbama tih statuta izlaže kaznenim odredbama iz čl. 48. navedenog Zakona.

Press konferencija se realizira u okviru projekta Misli o prirodi! kojeg implmenetira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku Švedske.

Nadamo se da ćete dati svoj aktivan doprinos dolaskom te prenijeti informacije i ukazati na važnost potrebe donošenja zakona za građane/ke i društvo u cjelini.

Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH”