Dug većeg BiH entiteta: Manji za 3% u odnosu na III kvartal 2017.

Dug većeg BiH entiteta: Manji za 3% u odnosu na III kvartal 2017.
Share

Vanjski dug je na kraju IV kvartala 2017. godine iznosio 4.739.373.174 KM ili 2.906.146.745 dolara. Nominalni dug, preračunat u konvertibilne marke, manji je nego u proteklom (III) kvartalu za 146.278.993 KM ili za tri posto.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH (vanjski i unutrašnji) je na dan 31.12.2017. godine iznosio 3.454.762.125,57 dolara ili 5.634.060.622 KM i manji je od duga u proteklom kvartalu za 148,85 miliona KM, navedeno je u informaciji koju je, na 137. sjednici u Mostaru, usvojila Vlada Federacije BiH.

Kad je riječ o unutrašnjem dugu Federacije BiH, on je na dan 31.12.2017. godine iznosio 548.615.380 dolara ili 894.687.448 KM. Unutrašnji dug po osnovu tržišnih (riznički zapisi i trezorske obvaveznice) i netržišnih vrijednosnih papira (obaveznice stare devizne štednje i ratnih potraživanja) na dan 31.12.2017. godine iznosi 866.213.380 KM (531.155.303 dolara) i u odnosu na prethodni kvartal manji je za 5,8 milijuna KM ili 0,67 posto.