Lana Prlić: Želimo napraviti jedan predmet koji bi se zvao bosansko-srpsko-hrvatski jezik

Lana Prlić: Želimo napraviti jedan predmet koji bi se zvao bosansko-srpsko-hrvatski jezik
Share

U organizaciji SDP-a BiH održao se okrugli stol na temu “Učenje bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti u svim školama u BiH” kako bi se prikupile sugestije, korekcije i prijedlozi koji bi pomogli da spomenuto zakonsko rješenje bude što kvalitetnije.

Socijaldemokratska partija BiH pokrenula je inicijativu za izmjenu svih zakona u državi koji se bave osnovnim i srednjim obrazovanjem. Cilj spomenute inicijative je uspostavljanje jedinstvenog nastavnog predmeta prema kojem bi sva djeca zajednički učila i bosanski, i srpski, i hrvatski jezik. Želimo napraviti jedan predmet koji bi se zvao bosansko-srpski-hrvatski jezik – kazala je u ponedjeljak navečer u Mostaru dopredsjednica SDP-a BiH Lana Prlić, prenosi Fena.

– U županijama kao što je Hercegovačko-neretvanska imamo segregaciju djece na osnovu jezika i zbog toga smatramo, ako stavimo pod jedan sva tri službena jezika, odnosno ako ih napravimo jednim predmetom, da će to olakšati djeci učenje, te smatramo kako će to biti jedan korak naprijed u ujedinjavanju škola u BiH – kazala je Prlić.

Objašnjavajući zakonske izmjene koje predlaže SDP BiH Prlić je pojasnila kako su njima obuhvaćena 24 zakona. Po njenim riječima okrugli stolovi se održavaju kako bi lingvisti objasnili i dali prijedloge kako i na koji način standardizirati jezik kada je riječ o gramatici i pravopisu.

– Ovo je jedan veliki posao, ne očekujemo kako će se on realizirati ni za godinu ili dvije dana ali definitivno je ovo jedan dugoročni plan na kome mislimo raditi, a to je da napravimo jedan jedinstveni plan i program jezika u BiH – kazala je Prlić.

Pojasnila je kako bi, prema njihovoj inicijativi, u svim zakonima na svim razinama vlasti koje tretiraju pitanje jezika i predmeta koji obuhvaća jezik u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja biti inkorporiran član koji će osigurati učenje sva tri jezika odnosno sve tri jezične varijacije. Taj novi član, kako je kazala, u cijelosti je u skladu s Ustavom BiH, ustavima entiteta i županija, te u skladu s odredbama svakog od 24 zakona čije se dopune predlažu.

Prema ovoj inicijativi, u nastavnom planu i programu bio obvezan predmet u kojem se izučavaju službeni jezici u BiH. Nastavni plan i program za predmet na kojemu se izučavaju službeni jezici će naglasiti, kako se ističe, ravnopravno izučavanje gramatike, pravopisa, pisma i svih ostalih značajnih jezičnih elemenata. Učenici bi nastavni predmet pohađali zajedno, bez podjela na osnovu podrijetla, rase, jezika, boje kože, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, nacionalnog i socijalnog podrijetla, društvenog položaja, imovinskog stanja, te drugih odrednica identiteta ili socijalnog statusa.

Govoreći o inicijativi SDP-a BiH, zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije Vesna Saradžić je naglasila kako je jasno da u BiH postoji velika diskriminacija kada je u pitanju obrazovni sustav, odnosno upotreba jezika, tako da je pokrenuta inicijativa u cilju osnivanja jedinstvenog predmeta kako bi djeca imala zajednički nastavni predmet i time imala mogućnost da zajedno pohađaju i srpski i bosanski i hrvatski jezik.

– Ovaj okrugli stol je jedan u nizu koji će ponuditi neka rješenja, odnosno primjedbe i sugestije zainteresiranih, kako građana, roditelja, predstavnika akademske zajednice. Vjerujem kako je ovo prvi korak, a vidjet ćemo što će biti potrebno uraditi nakon općih izbora – kazala je Saradžić.