Održana 129. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Share

Vijeće ministara BiH, uz korekcije na sjednici, usvojilo je svoj Program rada za 2018. godinu, koji kao prioritete ističe provođenje daljnjih aktivnosti za pristupanje Europskoj uniji, ekonomski razvoj, jačanje vladavine prava, ispunjavanje obveza iz „Partnerstva za mir“ te daljnje unapređenje regionalne i međunarodne suradnje.

Godišnji program je zasnovan na Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara BiH, koji viziju razvoja Bosne i Hercegovine oslanja na pet općih principa razvoja (integrirani rast, pametni rast, održivi rast, inkluzivni rast, upravljanje u funkciji rasta) te na taj način povezuje rad Vijeća ministara BiH sa strategijom „Europa 2020“ i strategijom „Jugoistočna Europa 2020“.

Program rada Vijeća ministara BiH sadrži Akcijski plan s pregledom   zakona, ugovora, odluka, izvješća, informacija, analiza, strategija, pravilnika, kao i drugih materijala, uključujući i oko 100 razvojno-investicijskih projekata/programa, planiranih za usvajanje tijekom 2018. godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Projekt restrukturiranja Željeznica Republike Srpske, vrijedan 51,3 milijuna eura.

Prijedlog sporazuma o zajmu s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za siječanj – listopad 2017. godine, iz koje je vidljivo da se nastavlja rast svih ekonomskih parametara u BiH.

Prema Informaciji, registrirani ekonomski rast u trećem kvartalu prošle godine u BiH   iznosio je 2,6 posto u odnosu na isti kvartal prethodne godine, čime je nastavljen rast iz prvog i drugog kvartala. Značajniji doprinos rastu BDP-a, nakon dužeg vremena, ostvaren je u domenu investicija, uz rast privatne potrošnje i pozitivnu vanjskotrgovinsko bilancu, dok je javna potrošnja stagnirala.

U 10 prošle godine u BiH je prikupljeno oko 11,8 milijardi KM prihoda od neizravnih i izravnih poreza, što je za 8,3 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istovremeno su entitetske porezne uprave prikupile oko 5,9 milijardi KM prihoda, što je više za oko 515 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Ukupni depoziti na kraju ovog razdoblja iznosili su 19,6 milijardi. KM i zabilježili su rast od 12,1 posto, a najveći doprinos rastu došao je iz sektora stanovništva, čiji su depoziti iznosili 11,1 milijardi KM.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o ukupnim aktivnostima Direkcije za europske integracije u vezi s upravljanjem procesom europskih integracija i  o finalizaciji pripreme odgovora na 3.242 pitanja  iz Upitnika Europske komisije.

 

USVOJENI PROGRAMI RADA 10 INSTITUCIJA

Vijeće ministara BiH usvojilo je pojedinačne programe rada za 2018. godinu  10 institucija Bosne i Hercegovinei to: Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine; Direkcije za europske integracije;  Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine; Generalnog tajništva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine; Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine; Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini;  Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine; Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine; Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine; i Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.