Bakir Nikšić

Featured ARTist: Bakir Nikšić - Fotografija života

Share

Bakir Nikšić je fotograf onog života kojeg većina ljudi (ne)namjerno igrnoriše i ostaju u svom vijeku uskraćeni za onu dimenziju bivstvovanja koje pokazuje da je život bogat onoliko koliko je jednostavan i koliko je harmonije. Zbog toga je Bakir umjetnik i u isto vrijeme glasnik skrivene svakodnevice i onih života koji su tu, ali često skriveni ili ignorisani od običnog čovjeka. Upravo zbog toga što se poćeo baviti fotografijom u