Featured ARTist: Bakir Nikšić – Fotografija života

Featured ARTist: Bakir Nikšić - Fotografija života
Share

Bakir Nikšić je fotograf onog života kojeg većina ljudi (ne)namjerno igrnoriše i ostaju u svom vijeku uskraćeni za onu dimenziju bivstvovanja koje pokazuje da je život bogat onoliko koliko je jednostavan i koliko je harmonije. Zbog toga je Bakir umjetnik i u isto vrijeme glasnik skrivene svakodnevice i onih života koji su tu, ali često skriveni ili ignorisani od običnog čovjeka.

Upravo zbog toga što se poćeo baviti fotografijom u godinama kad je čovjek intelektualno formiran, bogat životnim iskustvima i emocionalnom inteligencijom, njegove fotografije su realne, jednostavne, ali uhvaćene “formiranim” okom čovjeka, umjetnika i fotografa koji u svakom čovjeku vidi onu pozitivnu stranu; jednostavnost u posebnosti i otvorenost prema originalnosti.

Kao hobby fotograf sklon je eksperimentisanju i traženju vlastitog stila u različitim fotografskim smjerovima: portreti, ulična fotografija, arhitektura, priroda. Ipak njegova ljubav prema ljudima, njihovim posebnostima, tradiciji, kulturi Bosne i Sarajeva najbolje se preslikava u njegovim portretima. Portreti koje uhvati njegov objektiv su uvijek pomiješani sa licima i očima ljudi koji su svaki za sebe “najmanje jedan roman od 1000 strana”, najmanje jedan teški život isprepleten sa usponima i padovima i skoro uvijek atmosfera koja širi mirnoću i mirenje sa svim što je bilo i treba da bude. Bakirov portret je poruka njegove životne filozofije.