Ivana Ribičić

Featured ARTist: Likovna umjetnica - Ivana Ribičić

Share

Ivana Ribičić intenzivnije doživljava realni svijet od običnog čovjeka, tom svojom snagom ona svoj doživljaj oslobađa svega običnog što nastoji da se iz realnog svijeta ugradi u njenu stvaralačku imaginaciju, ona filtrira svoj doživljaj i, kada dostigne čistoću doživljenog, prihvaća se kista, staje pred zadanu prazninu površine (platna, papira,kartona) i u tu prazninu utiskuje boju. Slika se počinje oblikovati. Upravo to: slika postaje subjekt čina, i lični objekat. Ivana Ribičić gradi svijet lirskih