Featured ARTist: Likovna umjetnica – Ivana Ribičić

Featured ARTist: Likovna umjetnica - Ivana Ribičić
Share

Ivana Ribičić intenzivnije doživljava realni svijet od običnog čovjeka, tom svojom snagom ona svoj doživljaj oslobađa svega običnog što nastoji da se iz realnog svijeta ugradi u njenu stvaralačku imaginaciju, ona filtrira svoj doživljaj i, kada dostigne čistoću doživljenog, prihvaća se kista, staje pred zadanu prazninu površine (platna, papira,kartona) i u tu prazninu utiskuje boju. Slika se počinje oblikovati. Upravo to: slika postaje subjekt čina, i lični objekat.

Ivana Ribičić gradi svijet lirskih fantazija, obojenih magija, maštovitih likovnih uzbuđenja. I sve čini u svijetu materijalne realnosti, rastvorenih tek toliko da bi se u taj prostor mogle ugraditi namjere lepršave igre i stvoriti jezik slobodnog vokabulara i još slobodnije sintakse, jer, igra se ne bi mogla zamisliti ako bi se u sliku prenosile predmetnosti sa svim njihovim zadatostima, formama, lokalnim obojenim faktorima, zadatom prostornošću. Ona ne degradira realno, ona ga preoblikuje, čini ga, dakle, otvorenim za širi spektar doživljavanja, u koji se ne ne ugrađuju samo oni elementi do kojih umjetnikova svijest dospijeva preko čula vida, već i one „stvarnosti“  koje se formulišu u vrijeme umjetnikovih sanjarenja. To je svijet živih obojenih skladova, jednog opšteg optimizma kojim se potiskuje iz središta mišljenja i istorije, i svakodnevno iskustvo.

Njena se slika temelji na postamentu razvijorenog, do fantastike razvijorene likovne vizije, ma o kojoj se tematskoj ideji radilo. Ona se oblikuje u pločastoj ravnici sa lazurnim nanosom boje u kojem se sugeriše transparentnost, i tu se javljaju elementi  koji nas sile da sliku Ivane Ribičić povezujemo sa vitrailom. U nekim trenucima bi se moglo reći da Ivana u svoju sliku ugrađuje i elemente poetike kubizma, ali to su detalji njenog stila koji su naklonjeni fantastici, blagom priklanjanju nadrealnom, ali ne u smislu automatizma, oslobađanja podsvjesnog i ukidanja uspomena na svijet doživljenog.

Iza svake slike Ivane Ribičić naslućuje se se neki izvor svjetlosti, izvor koji posjeduje energiju sunčeve svjetline, kao opšteg atributa egzistenicje. Tu svjetlinu umjetnica propušta kroz membranu svojih naslikanih vizija, boja i svjetlina se amalgamiraju, gube svoju uopštenost i postaju nosači likovnih konkretizacija onih stvarnosti koje Ivana oblikuje u sliku. Boja prestaje egzistirati u svojoj elementarnosti, rastvara se i postaje-drugo, izvedenica iz svoje suštine, poput valera.

Umjetnica nema potrebe, da iza svog kista ostavlja tragove, da sačuva svoj rukopis, svoj pokret da bi sliku izvela iz tipične ravnine, ona upravo i nastoji očuvati dvodimenzionalnost kao model u kojem se stvara magija njenog stvaralačkog čina. Zapravo razvijoreni oblici, različito intonirani koloritnim kvalitetima, stvaraju utisak reljefnosti površine, treće dimenzije, dubine koja se čini stvarnom. U tako uspostavljenoj konstelaciji odnosa, reljef  duktusa bi dovodio sliku do prezasićenosti u kojoj bi se utapao onaj lirski temelj u kojem nalazi svoje smirenje sve ono što se javljalo kao gradivni i element njene slike.

Ivana Ribčić živi tiho, „neprimjetno“  magiji stvaralačkih nemira, ali, kada se prepusti svome stvaralačkom pozivu, svoju tišinu preobražava u poetsku potpunost slikovitog govora, ispod koje se stvaralačka mašta oslobađa, nalazeći svoje bivstvovanje u igri i ritmičkom viđenju svjetla koje uvodi u svoju sliku.

Biografija – Ivana Ribičić

Prof. Ivana Ribičić rođena je 1961. godine u Kiseljaku, BiH, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.  Akademiju likovnih umjetnosti završila je u Sarajevu, 1985. god. Živi i radi kao profesorica likovne umjetnosti u gimnaziji i umjetničkoj školi , SŠ.“Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak u Kiseljaku, BiH.

Učestvovala je na velikom broju samostalnih, grupnih, aukcijskih i humanitarnih izložbi u BiH, Hrvatskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Za svoj umjetnički rad na različitim takmičenjima osvojila je više nagrada.

– Dugogodišnja članica ULUBIH-a (Udruga likovnih umjetnika BiH),
– Dugogodišnja članica likovne udruge HKD „Napredak“ Sarajevo,
– Predsjednica Umjetničkog savjeta ULU HKD „Napredak“Sarajevo,
– Voditeljica likovnih sekcija i organizatorica izložbi,
– Stručna saradnica i voditeljica likovne kolonije „Planinski krajolik“ Kiseljak,
– Niz godina radila kao scenograf na televiziji, te sudjelovala na izradi više scenografija u raznim javnim projektima.

Autor teksta: likovni kritičar Vojislav Vujanović, (✝ 11.01.2018)