Google: Novi alat za stvaranje muzike

Share

Google Chrome Music Lab pokrenuo je novi alat za stvaranje muzike pod nazivom Song Maker. Novi alat omogućava da programiramo dva različita instrumenta po izboru, a zatim da ih sačuvamo ili pošaljemo nekome drugom.

Song Maker omogućava igranje s muzikom i zvukom uz mnogo internet eksperimenata, a pritom je vrlo jednostavan i siguran. Glavni dio alata predviđen je za kreiranje melodija, a manja traka ispod njega za ritam.

Možemo odabrati nekoliko različitih muzičkih opcija za svaki dio, a zatim nacrtati svoje napomene pomoću miša, tastature ili prsta, u zavisnosti od uređaja koji koristimo.

Ukoliko nismo sigurni koju muziku u pozadini postaviti, Song Maker može odabrati određenu muziku za nas.

Zanimljivo je kako novi Googleov muzički alat možete povezati i s MIDI tastaturom ili mikrofonom.

Na kraju snimanja brojne opcije dostupne su svima koji žele uređivati pjesmu u Song Makeru. Moguće je postaviti tempo pomoću trake, podesiti oktave koje želimo, dužinu trake i još mnogo toga. Sve u svemu, Song Maker je solidan napredni program za snimanje pjesama, koji nam pruža mnogo opcija i zabave.