Krug 99: Istorijska potreba oblikovanja bosanske politike

Krug 99: Istorijska potreba oblikovanja bosanske politike
Share

Na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 nazvanoj “Povijesna nužnost oblikovanja bosanske politike” uvodničar profesor Senadin Lavić je istaknuo da se bosanska politika mora zasnivati na političkoj emancipaciji građana i poštivanju slobode čovjeka kao najveće vrijednosti.

– Osnov bosanske politike je borba za vladavinu prava i kvaliteta političkih programa iz kojih se prepoznaje moralna odgovornost za državnu politiku. Bosanska politika se pokazuje kao nepokolebljiva borba za ustavni poredak i unaprjeđenje Ustava države prema evropskih standardima – naglasio je Lavić.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović naglasio je da se često u vokabularu koriste pojmovi koji su, na neki način, tradicionalno vezani za naziv naše države – Bosne i Hercegovine.

– Međutim, u ovom slučaju mi se jasno definiramo kao bosanske politike pri tom misleći na kontinuitet te politike, od Srednjeg vijeka do danas i svega onoga što ona znači – kazao je.

U vezi s temom Kulenović je mišljenja da, bez definiranja regionalnog aspekta i pozicioniranja Bosne i Hercegovine u regiji, teško da je moguće naći pravi put da bi to bila stabilna država i prosperitetna za sve njene građane.

– U profiliranju i oblikovanju bosanske politike danas treba posebno imati u vidu regionalni aspekt. Mnogi, ne samo Krug 99, ocjenjuju da se nalazimo u izuzetno teškoj situaciji koja je još više usložnjena činjenicom da su sasvim otvoreni pritisci od susjednih država – naglasio je.

Smatra da ‘Bosna i Hercegovina mora konačno biti tretirana, ne kao specijalni slučaj, nego kao normalna država za koju neće vrijediti posebna pravila u odnosu na cijelu evropsku zajednicu, na zajednicu svih slobodnih naroda u svijetu’.

 

Izvor: Agencije