Medijska odgovornost i pravni okvir društva

Medijska odgovornost i pravni okvir društva
Share

Prije neki dan, a nakon poznatog okončanja sudskog postupka, na kojem je optuženi osuđen na 6 godina zatvora zbog delikata u sferi droge, pojavile su se i različite špekulacije o tome ko je odgovoran za drugi dio optužnice «ubistvo», a za koje je optuženi oslobođen. Jedna od političkih organizacija u BiH je odmah dala saopštenje povodom toga, time dovodeći u pitanje respektabilnost političkog djelovanja, a samim tim i demokratsko-etičke norme koje jedna «politička» organizacija smije «koristiti» u jednom društvu.

Druga interesantna pojava je da tabloid koji sistematično i totalitarno promoviše tu organizaciju je indirektno «prozvao» sudske institucije BiH, kao krivce za «nerješavanje» tog slučaja. Najodgovorniji u sudskim institucijama, koje proziva tabloid su, prema pisanju drugih medija nadležni za istrage i drugog spomenutog slučaja, a u kojem je opet protagonist također iz te organizacije.

Međutim, jedna društvena pojava koja je zanemarena je poziv ovog tabloida da «Tužilac konačno rasvjetli ubistvo». Naime, svako sudstvo i svi zakoni i istrage su efektivni onoliko koliko je šira javnost «lojalna» prema zakonima, pravdi, propisima. Koliko su «pojedinci» spremni da «pomognu» istražnim organima, koliko su «svjedoci» hrabri da svjedoće, koliko mediji podržavaju institucije, policiju i druge sigurnosne agencije. Dakle, vladavinu zakona.

Upravo u tom kontekstu, od pamtivjeka su mediji igrali odlučujuću ulogu. Hiljade primjera u svijetu i kod nas ima kad su nezavisni mediji riješili neke afere, kriminalna djela i negativne pojave u društvu.

U BiH, najčitaniji tabloid često ne koristi tu humanu i društveno korisnu mogućnost. Čak šta više, taj tabloid, na žalost, veliku energiju «časnog novinarstva» koristi da degradira institucije države. Umjesto da je apelirao na građane BiH da podrže napore sudskih organa, da ako imaju informacije o tom i sličnim slučajevima, bez straha i uz garanciju privatnosti, dostave sve informacije nadležnom tužilaštvu, ovaj tabloid s unaprijed negativnim konotacijama prema sudskoj instanci, prebaciva loptu na «drugu stranu». Na taj način namjerno ili «iz neznanja» stvara jedan opasan trend u društvu:

  1. Naime, ako najčitaniji tabloid, kaže da su «najodgovorniji» mafija, običan čovjek ne smije da «pomogne» policijsko-sudskim organima u istragama.
  2. Drugi efekat je da takav tabloid «indirektno» postavlja «sebe i njegovu organizaciju» u poziciju «apsolutnog gospodara života i smrti» (jer smije da degradira «sud»), pa zbog toga opet «obični pojedinac» ne smije da svjedoči.

 

Kako god, u BiH takvi mediji doprinose anarhiji i «odmetništvu» od opšte- priznatih i poželjnih normi u ponašanju jednog pojedinca, kao dijela jednog demokratskog društva.