Najava izložbe: Irfan Handukić – Retrospektivna izložba i promocija monografije

Share

U Umjetničkoj galeriji BiH će u utorak, 20. marta, s početkom u 18 sati biti otvorena retrospektivna izložba i promocija monografije Irfana Handukića, koja je nastala povodom obilježavanja 46 godina njegovog umjetničkog stvaranja i djelovanja na likovnoj sceni.

Irfan Handukić jedan je od predstavnika savremene bosanskohercegovačke grafike srednje generacije. Pored grafike bavi se i slikarstvom. Jedan je od umjetnika predstavnika Nove slike ili tzv. novog slikarstva kao novog internacionalnog umjetničkog pokreta na domaćoj likovnoj sceni sredinom osamdesetih godina 20. vijeka.

“Njegov grafički opus duboko je prožet evropskom umjetničkom tradicijom, njenim multikulturalnim komponentama, ali i onim univerzalnim iz islamskog kulturnog kruga koje se ne temelje na njihovim teološkim vrijednostima, već na isprepletenosti kulturološkog, humanističkog, etičko-estetičkog naslijeđa u kojem leže stimulativni duboki poticaji za oblikovanje i izražavanje u ovom mediju”, saopšteno je iz Umjetničke galerije BiH.

O Autoru:

Irfan Handukić predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u zvanju redovnog profesora. Tokom svoje karijere pedagoga i predavača objavio je dvije knjige – “Grafika u likovno-pedagoškom radu” (2005.) i “Metodika i kultura likovnog odgoja” (2008.), obje u izdanju izdavačke kuće Sarajevo Publishing. Od 1995. do danas je u domaćoj periodici i časopisima objavio više od dvadeset autorskih naslova iz oblasti likovne kulture. Recenzirao je desetak školskih udžbenika i drugu literaturu za potrebe Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja BIH. Član je ULUBIH-a i Društva likovnih umjetnika Zenice od 1977. godine.

Stalni je član stručne selekcione komisije pri Muzeju savremene umjetnosti u Teheranu (Iran) za Bijenale umjetnosti zemalja islamskog svijeta (International Biennial Of Islamic World – Tehran Museum of Contemporary Art TMCA). Gostujući je profesor i redovni mentor za magistarske i doktorske studije pri Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, a predaje i na Islamskom pedagoškom fakultetu – Zenica. Živi u Sarajevu i Zenici. Izlagao je na preko 60 samostalnih izložbi i 180 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Retrospektivna izložba će biti otvorena za posjetioce do 5. aprila ove godine.