OSA odgovorila na prijetnje: Saopštenje povodom nasrtaja na Ustavni sistem od strane režima manjeg entiteta BiH

OSA odgovorila na prijetnje: Saopštenje povodom nasrtaja na Ustavni sistem od strane režima manjeg entiteta BiH
Share

Povodom najava trenutnog predsjednika manjeg bosanskohercegovačkog entiteta da će “zabraniti djelovanje” Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH na prostoru ovog entiteta te da su zakonska rješenja na osnovu kojih bi se to uradilo već napisana, oglasila se i OSABiH. Saopštenje je reakcija na kontinuirano destabilizirajuće djelovanje separatističkog režima u manjem BiH entitetu, ali i poruka SBB-ovom biltenu koji već duže vremena pravi dezinformativnu medijsku kampanju “anarhije,neposlušnosti i kompromitovanja” kad su u pitanju sigurnosno-sudsko-policijske intstitucije koje su nadležne za preventivno otkrivanje kriminalnih i negativnih sigurnosnih pojava u jednom društvu.

Interesantno je da je entitetski predsjednik iznio slične “argumente”, kao što je prije izvjesnog vremena spomenuti bilten organizacije SBB koristio kao sredstvo kompromitovanja i “zastrašivanja” spomenutih institucija.

Saopštenje OSA-e u prenosimo u cjelosti:

– Prema članu 2. Zakona o OSA-i BiH, na teritoriji BiH ne mogu se osnivati niti djelovati nikakave druge civilne obavještajno-sigurnosne strukture. Prema članu 3. Zakona o OSA-i BiH, Agencija ima nadležnost na teritoriji cijele BiH.

Eventualno donošenje bilo kakvih pravnih akata ili preduzimanje bilo kakvih radnji od strane entitetskih institucija na osnivanju entitetskih obavještajno-sigurnosih agencija bi predstavljalo direktno kršenje Zakona o OSA-i BiH, uzurpaciju državnih ovlasti i prerogativa, i ugrožavanje ustavnog poretka BiH.

Također, eventualno donošenje bilo kakvih pravnih akata ili preduzimanje bilo kakvih radnji od strane entitetskih institucija, kojima se zabranjuje ili spriječava djelovanje OSA-e BiH na bilo kojem dijelu teritorije BiH, odnosno kojima se spriječavaju pripadnici OSA-e BiH u vršenju službenih radnji i obavljanju zakonskih dužnosti i zadataka na bilo kojem dijelu teritorije BiH, bi predstavljalo direktno kršenje Zakona o OSA-i BiH, uzurpaciju državnih ovlasti i prerogativa, i ugrožavanje ustavnog poretka BiH.

Ukoliko bi eventualno došlo do donošenja takvih protivustavnih i nezakonitih pravnih akata ili preduzimanja takvih protivustavnih i nezakonitih radnji od strane entitetskih institucija, OSABiH će, u saradnji sa svim drugim nadležnim institucijama BiH, preduzeti sve neophodne radnje u okviru svojih zakonskih ovlaštenja u cilju zaštite ustavnog poretka BiH, zaštite ovlasti, prava i interesa države BiH i vraćanja stanja u ustavne i zakonske okvire.

Pripadnici OSA-e BiH svoje zakonske dužnosti i zadatke izvršavaju predano, požrtvovano i profesionalno na teritoriji cijele BiH, doprinose stabilizaciji i unaprjeđenju sigurnosne situacije u BiH i pružaju podršku radu tužilaštva, agencija za provođenje zakona, ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija u BiH.

Uprkos velikim sigurnosnim izazovima sa kojima se suočavaju region zapadnog Balkana, Evropa i svijet, OSABiH svojim neprekidnim i požrtvovanim radom uspijeva, u saradnji sa drugim nadležim organima i institucijama u BiH, neutralisati ili umanjiti sigurnosne prijetnje BiH i svim njenim građanima.

Bez obzira na sve napade i pritiske, OSABiH će i dalje nastaviti da, u svom punom kapacitetu i okviru svojih zakonskih ovlaštenja, odlučno, predano i profesionalno izvršava sve svoje dužnosti i zadatke na teritoriji cijele BiH i doprinosi sigurnosti BiH i svih njenih građana.