BiH: Najveću stopu nezaposlenih imaju osobe koje imaju završenu srednju školu

Share

Odnos broja penzionera i broja aktivnih osiguranika u BiH je gotovo izjednačen, što ukazuje na ekonomsku neodrživost penzijskog sistema, piše u Izvještaju o socijalnoj uključenosti koji je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

 

Tržište radne snage u BiH u posljednjih deset godina karakteriše visoka neaktivnost, nezaposlenost, a posebno dugoročna nezaposlenost. Aktivne politike tržišta rada, iako bilježe pozitivan trend, zahtijevaju evaluaciju njihove efikasnosti i održivosti u dužem periodu.

“Zapošljavanje u BiH bi trebalo pratiti globalne trendove tržišta rada gdje se fokus s nivoa obrazovanja pomjera na posjedovanje vještina. Uredi za zapošljavanje, iako nude obuke za stjecanje određenih vještina koje bi trebale povećati konkurentnost pojedinca na tržištu rada, ne vode evidenciju nezaposlenih prema vještinama, već prema nivou obrazovanja”, upozoravaju iz Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

Kako kažu s druge strane, većina poslodavca prilikom konkursnih procedura navodi neophodne vještine koje je potrebno posjedovati za obavljanje određenog radnog mjesta. Za BiH je karakterističan i visok udio neaktivnog stanovništva. Neaktivnog stanovništva ima više nego zaposlenih i nezaposlenih zajedno i to prema podacima Ankete o radnoj snazi koja obuhvata i zaposlene u sivoj ekonomiji.

Prema svim indikatorima tržište rada bilježi pozitivne trendove, posebno u pogledu smanjenja nezaposlenosti. Razlozi za ovakvo stanje mogu biti razni, među kojima su demografski trendovi, emigracije, ali i povećana privredna aktivnost”, piše u izvještaju.

Posmatrajući BiH i zemlje iz okruženja i EU28, vidljivo je da BiH ima veću stopu zaposlenosti i manju stopu nezaposlenosti samo od Kosova. Prema godišnjem izvještaju o implementaciji Strategije Jugoistočne Evrope, stopa zaposlenosti regije jugoistočne Evrope iznosi 51,4 posto, tako da BiH zaostaje za 8,2 procentna poena.

Strategija jugoistočne Evrope ima postavljen cilj za BiH da će 2020. godine ostvariti stopu zaposlenosti 20-60 od 48,8 posto i prema posljednjem Izvještaju BiH je najudaljenija od ostvarenja cilja.

Stopa zaposlenosti mladih je najniža u poređenju sa EU28 i iznosi tek 13,8 posto prema anketi o radnoj snazi, bez značajnih promjena u periodu 2013.-2017. godine. Ako posmatramo starosni interval od 25-34 godine stopa zaposlenosti iznosi 52 posto. Ovo može biti rezultat toga da u BiH u prosjeku student diplomira u 25. godini, a postoji i sve značajniji trend povećanja upisa na fakultete.

U pogledu nezaposlenosti, najveći problem u BiH je što je nezaposlenost strukturne prirode. To znači da najveći udio predstavljaju osobe koje su nezaposlene više od godinu dana. Najveću stopu nezaposlenih imaju osobe koje imaju završenu srednju školu.

Prema starosti je nezaposlenost najizraženija među mladima (54,3 posto) te je znatno smanjena u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 62,3 posto. Prema spolu, nezaposlenost je više zastupljena kod žena (30 posto), nego kod muškaraca (22,5 posto).