Umjetnička galerija BiH: Izložba djela Romana Petrovića iz ciklusa “Djeca ulice”

Share

Od prošle sedmice posjetioci u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine mogu pogledati izložbu djela Romana Petrovića iz ciklusa “Djeca ulice”. Izložba je realizovana u sklopu projekta “Školski program” i prate je radionice za djecu školskog uzrasta.

Kratka Biografija:

Roman Petrović (Donji Vakuf, 1896– Sarajevo, 1947) bio je prisutan u likovnom životu Bosne i Hercegovine pune tri decenije, od svog prvog pojavljivanja na izložbi 1917. godine pa do same smrti, i praktično pripada generaciji umjetnika koji su stvarali historiju bosanskohercegovačkog slikarstva između dva rata.

Poslije redovnog školovanja u Mostaru i Sarajevu, umjetničko školovanje započinje na Akademiji u Petrogradu (par mjeseci), nastavlja u Krakovu, a sve do izbijanja Prvog svjetskog rata boravi na Višoj školi za umjetnost i obrt u Zagrebu. Potom ponovo odlazi u Krakov, zatim u Budimpeštu, gdje ostaje sve do povratka u Sarajevo 1917. godine.

Cijeli svoj stvaralački vijek Roman Petrović je bio uzor, učitelj i autoritet brojnim mlađim umjetnicima, tako da je bilo logično da je, odmah po njegovom osnivanju, izabran za predsjednika ULUBiH-a. U sklopu ULUBiH-a 1980. godine otvorena je galerija koja i danas nosi njegovo ime.

Djeca ulice:

Krajem treće decenije prošlog vijeka, Roman Petrović započinje rad na svom najvećem i najpoznatijem ciklusu “Djeca ulice”. Okosnicu teme čine napuštena djeca, male skitnice. Zanatski su ove slike rađene sa većom pažnjom nego svi dotadašnji radovi, dominiraju sivi i smeđi tonovi, koji još više ističu gorčinu atmosfere.

Ciklus “Djeca ulice” predstavlja jednu snažnu epizodu u bosanskohercegovačkom slikarstvu koji je postavio temelje kasnijoj socijalno angažovanoj umjetnosti.
Inspirisan ovim ciklusom, Isak Samokovlija je 1933. godine napisao pripovijetku istoimenog naslova, koja je, u skraćenoj verziji, uvrštena u postavku.

Školski program:

“Školski program” je serija manjih izložbi najznačajnijih umjetnika iz naše kolekcije sa kojima smo započeli 2015. godine sa ciljem da školskoj populaciji omogućimo upoznavanje sa likovnom baštinom Bosne i Hercegovine i kolekcijom Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Roman Petrović je najnovija izložba iz “Školskog programa”, a prethodile su joj izložbe Mice Todorović, Behaudina Selmanovića, Branka Radulovića, Jovana Bijelića, Ferdinanda Hodlera te izložba skulptura “Dotakni umjetnost”.

Radionice:

U sklopu izložbe održavat će se radionice za djecu. Prva radionica će se održati 31. marta, a prijave su moguće putem linka, maila info@ugbih.ba ili telefona 033 266 551. Radionice za organizovane školske grupe organizuju se u dogovoru s učiteljima i nastavnicama.