VKBI: Nedostatak pro-bosanske politike i strategije kod većine stranaka

VKBI: Nedostatak pro-bosanske politike i strategije kod većine stranaka
Share

Skupština je jednoglasno podržala promociju vrijednosti za kakvu državu i društvo se zalažemo, izraženu kroz Deklaraciju, koje je VKBI parafirao sa SGV, HNV, La Benevolencijom, Krugom 99, Preporodom, Merhametom, Društvom za ugrožene narode, Vijećem nacionalnih manjina FBIH, uz prijedlog da se sa potpisnicima Deklaracije radi na ponudi konkretnih projekata, kao i da se Deklaracija čim prije prezentira domaćim i međunarodnim relevantnim subjektima.

Skupština je konstatirala da, nažalost, kod najznačajnijih stranaka/partija pro-bosanske i bošnjačke orjentacije ne postoje strateške politike, kao izraz minimuma zajedničkog državotvornog političkog sadržaja koji je neophodan da se suprotstavi retrogradnim nacional-šovinističkim politikama koje žele održati etno-teritorijalnu podjelu Bosne i Herccegovine. U tom smislu Skupština je zadužila rukovodstvo Vijeća da u narednom periodu posjeti rukovodstva političkih organizacija koje participiraju u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine. Rukovodstvo Vijeća, na čelu sa predsjednikom Mulabegovićem prezentiraće strateške projekte VKBI, i zahtjevati da se institucije BiH okrenu pozitivnim procesima, projektima, i vladavini prava, jer politički (dominantno ineteresni) razdor, prije svega između bošnjačkih/bosanskih političkih organizacija i subjeata, Bosnu i Hercegovinu, u njenoj ukupnosti, ne vodi nikakvom napretku.

Postojeći koncept vladanja je neodrživ i vodiće još težem društveno-političkom i ekonomskom ambijentu. Stoga, nužna je suštinska promjena u pristupu upravljanja državom i njenim resursima, za šta je prvenstveno neophodna „unutrašnja“ promjena u svjesti najzačajnijih organa političkih subjekata.

Skupština je izrazila podršku okončanju projekta izrade višetomnog Rječnika bosanskog jezika, i dala je punu podršku inicjativi izrade Enciklopedije Bosne i Hercegovine, kao najznačajnijeg nacionalnog projekta BiH.

Skupština je podržala inicijativu prof.dr. Omera Ibrahimagića, po pitanju izrade odgovarajućeg izdanja BOSANSKE POVELJE SLOBODE, te zadužila Upravni odbor Vijeća da formira posebno stručno radno tijelo u cilju realizacije ovog projekta.