Zemaljski muzej: Otvorena prostorija u kojoj je izložena Sarajevska Hagada

Share

U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine je svečanim presijecanjem vrpce zvanično otvorena obnovljena prostorija u kojoj je izložena Sarajevska Hagada.

Sarajevska Hagada je jevrejski rukopisno-oslikani kodeks koji je nastao u drugoj polovini 14. vijeka na području sjeverne Španije. Na tlo Bosne i Hercegovine Hagadu su donijeli protjerani Jevreji Sefardi. Na hebrejskom jeziku hagada (haggadah) je priča. Smatra se jednom od najljepših knjiga ove vrste.

“Najvažnije je da smo uveli stalne termine u sklopu kojih će posjetioci dva puta sedmično, utorkom i četvrtkom, kao i svake prve subote u mjesecu, u terminu od 12 do 13 sati moći pogledati Hagadu. Mi bismo voljeli da to bude uvijek, ali Zemaljski muzej BiH i dalje ima problema”, rekao je direktor Zemaljskog muzeja BiH Mirsad Sijarić.

Mirsad Sijarić je također istakao da je napravljen veliki napredak i da je znatno unaprijeđen nivo zaštite Hagade od svjetlosti, promjena temperature i vlažnosti, ali i od požara ili krađe. Također, novi sistem prezentacije knjige umanjuje potrebu za čestim ručnim manipuliranjem, što doprinosi njenoj boljoj zaštiti.

Projekt je finansirala Ambasada Republike Francuske u Bosni i Hercegovini u saradnji s UNESCO-om.

“Imali smo želju da što većem broju Bosanaca i Hercegovaca, ali i turistima omogućimo pristup blagu koje Hagada predstavlja. Smatramo da je ona do sada bila nedovoljno izložena, nedovoljno dostupna i zato smo zajedno s UNESCO-om i Zemaljskim muzejem BiH odlučili poraditi na zaštiti i nadzoru ovog dokumenta i njegovom očuvanju. Zbog toga smo preuredili prostoriju kako bi Sarajevska Hagada bila dostupna svima. Poruka je jednostavna – kada imate sreću da imate jedno takvo vrijedno, važno i simboličko djelo, onda ga zaista trebate učiniti pristupačnim kako bi ga svi mogli vidjeti i diviti mu se”, rekao je ambasador Francuske u BiH Guillaume Rousson.

Ministar civilnih poslova Adil Osmanović izrazio je zadovoljstvo zbog otvaranja obnovljene prostorije u kojoj se čuva jedan od najvrednijih predmeta bh. kulturnog naslijeđa.

“Sarajevska Hagada je 2003. godine proglašena pokretnim nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a prošle godine je upisana u UNESCO-ov Registar memorije svijeta, posvećen pokretnoj kulturnoj baštini svijeta. Sve to govori o njenoj važnosti, a ovaj događaj doprinosi modernizaciji i boljim uslovima rada Zemaljskog muzeja BiH”, rekao je Osmanović.

Francuska, UNESCO i Zemaljski muzej BiH također su poboljšali prezentaciju sadržaja Hagade.

Postavka velikog ekrana omogućava da se stranice Hagade virtualno pregledaju, a zahvaljujući sredstvima UNESCO-a kopije Hagade bit će ponovno odštampane, uz novu studiju koja će otkriti do sada nepoznate detalje.