Da li postoje “privatni” dogovori između azerbejdžanskih vlasti i Milice Marković?

Da li postoje "privatni" dogovori između azerbejdžanskih vlasti i Milice Marković?
Share

Pozadina najvjerovatnije istrage koju provodi komisija Vijeća Evrope je još u decembru 2016. godine objavljeni diplomatski skandal u koji su, navodno upetljani pojedini članovi Vijeća Evrope, a među kojima je i Milica Marković.

Konkretno radi se o optužbi da su između Azerbejdžanskih vlasti i “optuženih” sklopljeni privatni dogovori o odgovarajućem izvještavanju u korist Azerbejdžana. Radi se o vodenim resusima koji su predmet konflikta sa Armenijom. Za tu uslugu su “evropski poslanici”, koji su bili zaduženi za pripremu izvještaja na osnovu kojih Vijeće Evrope donosi odgovarajuće mjere, prema nepotvrđenim optužbama, dobijali “poklone” u obliku velikih svota novca. U tom skandalu se već 2016. godine spominje ime Milice Marković.

Tako su neke novinske agencije u decembru 2016. godine izvjestile da je italijanska vječnica Luca Volonte,  za “uslugu” da jedna rezolucija ne bude usvojena, dobila 2,4 miliona eura.

Armenija tvrdi da je isti takav “sporazum” napravljen i između Milice Marković i vlasti Azerbejdžana.

Povodom zahtjeva pojedinih članova Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za istraživanje tvrdnji o korupciji tri člana tog tijela, među kojima je i Milica Marković, formirana je komisija.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine prikupilo je informacije od Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope gdje je navedeno da je formirana komisija koja će vršiti istražne radnje protiv tri člana Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope iz Bosne i Hercegovine, među kojima je i poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milica Marković.

Ovo su potvrdili iz Ministarstva vanjskih poslova u saopštenju koje su javnosti proslijedili nakon napada poslanice Marković na šefa bh. diplomatije Igora Crnatka prethodnih dana, a posebno zbog, kako su naveli, netačne tvrdnje Milice Marković da ona nije predmet nikakve istrage u Vijeću Evrope.

U informaciji dostavljenoj Ministarstvu navodi se da je, povodom zahtjeva pojedinih članova Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za istraživanje tvrdnji o korupciji troje članova Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope od kojih je jedna i Milica Marković, formirana komisija.

Ta komisija, obrazlaže se nadalje, dobila je mandat da, između ostalog, prikupi neophodnu dokumentaciju i potrebne informacije vezane za moguća koruptivna djelovanja ova tri poslanika, kao i bilo kojih drugih poslanika za koje bi se u međuvremenu pojavila sumnja.

Moguća koruptivna djelovanja

“Specijalno istražno tijelo formirano je odlukom Komiteta ministara Vijeća Evrope u junu 2017. godine, a čine ga tri nezavisna eksperta. Ovo tijelo se prvi put sastalo u julu 2017. godine, a u septembru su održana prva saslušanja svjedoka”, pojašnjeno je.

Istaknuto je da posebna istražna komisija ima značajna ovlaštenja, poseban budžet, njen rad je strogo povjerljiv i potpuno nezavisan u odnosu na Komitet ministara i Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, a prvi izvještaj trebala bi podnijeti do kraja prve polovine 2018. godine.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je izrazilo žaljenje što je jedan od zastupnika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope iz Bosne i Hercegovine predmet sumnje za koruptivna djelovanja u okviru svojih zastupničkih aktivnosti.

“Veoma je važno da se poštuje princip presumpcije nevinosti te izražavamo nadu da će rad ove komisije pokazati da zastupnici iz Bosne i Hercegovine nisu bili uključeni u nezakonite djelatnosti kao članovi ovog važnog tijela Vijeća Evrope”, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Milica Marković je zastupnica u bh. Parlamentarnoj skupštini iz redova SNSD-a.