Regulatorna agencija za komunikacije: Kazne RTRS-u i FTV-u

Regulatorna agencija za komunikacije: Kazne RTRS-u i FTV-u
Share

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je u okviru svojih nadležnosti, a sprovodeći postupke ispitivanja mogućeg kršenja primjenjivih pravila i propisa iz oblasti audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, po službenoj dužnosti, u februaru 2018. izrekla sljedeće izvršne mjere prema dva javna servisa RTRS i FTV.

Radio televiziji Republike Srpske (RTRS) izrečena je novčana kazna u iznosu od 28.000,00 KM, radi kršenja člana 5., stav (2) i (3) i (6) Pravičnost i nepristrasnost Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. Na osnovu analize tridesetodnevnih (30)  izdanja informativnih emisija Dnevnik 2 u periodu od 07.06. do 06.07.2017. Agencija je utvrdila kontinuirano i tendenciozno promovisanje interesa vladajuće stranke, favorizovanje pojedinaca ili subjekata u pozitivnom kontekstu, uz stalno prisutan kritički ton prema opozicionim strankama.

Radio televiziji Republike Srpske (RTRS) izrečena je i novčana kazna u iznosu od 9.000,00 KM, radi utvrđenog kršenja Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. Naime, analizom Dnevnika 2 RTRS-a, emitovanog 23.11.2017. godine, utvrđeno je da je stanica u emitovanom prilogu plasirala niz ozbiljnih i optužujućih izjava na račun gospođe Bakire Hasečić.

Tendenciozna upotreba ozbiljnih navoda protiv gospođe Hasečić od strane voditelja u najavi i novinara u okviru samog priloga, kao i uključene izjave pojedinih sagovornika, doveli su do neobjektivnog i jednostranog prikaza obrađene teme, te samim tim i nepravičnog tretmana gospođe Hasečić u programu RTRS-a – navode iz Agencije.

Agencija je kaznila i Radio televiziju Federacije Bosne i Hercegovine (FTV) novčanim iznosom od 7.000,00 KM, radi kršenja članova: 22. (Obaveza zaštite maloljetnika i kategorizacija sadržaja), 24. (Sadržaji za koje je vjerovatno da bi mogli ugroziti fizički, psihički ili moralni razvoj maloljetnika) i člana 25. (Raspored i označavanje sadržaja u svrhu zaštite maloljetnika) Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.

Naime, analizom emitovanih filmova („Hangover Part II“, „Inception“, „Hangover Part III“, „The Dark Knight Rises“, „Horrible Bosses“, „Pacific Rim“, „Horrible Bosses 2“, „Sherlock Holmes“, „Sherlock Holmes 2: A Game of Shadows“), je utvrđeno da filmovi nisu bili prilagođeni terminu prikazivanja, jer su sadržavali scene nasilja, konzumiranja alkohola i opojnih droga, te upotrebu neprimjerenog jezika, vulgarnih izraza, psovki i brojnih seksualnih konotacija – navode iz Agencije.