Dr. Slaven Kovačević: Treba podnijeti odgovarajuću prijavu protiv svih članova CIK-a

Dr. Slaven Kovačević: Treba podnijeti odgovarajuću prijavu protiv svih članova CIK-a
Share

Dokumente koji su u javnost procurili iz Centralne izborne komisije BIH i saopštenja ovog tijela, komentarisao je na društvenim mrežama i doktor političkih nauka Slaven Kovačević. On smatra da se radi o pravnom nonsense.

– Prva stvar. Članovi 20.16A stav (2) preostali dio jasno piše da je kriterij zasnovan na popisu iz 1991. godine, dok stav (1) istog člana govori da se takav metod primijenjuje sve do konačne provedbe Anexa VII Daytonskog sporazuma, naveo je Kovačević.

 Smatra da, ovaj navodno radni materijal CIK-a krši Izborni zakon BiH, onaj ostatak što je preostao nakon stavljanja van snage pojedinih odredbi.

– Tačnije, CIK time direktno legalizira ratne zločine i zločine protiv čovječnosti ili još tačnije, postaje saučesnik u njima kao dio UZP-a. To podliježe krivičnoj odgovornosti, dok te vječne i političkim manipulacijama sklone članove CIK-a ne štiti nikakav imunitet. Treba ih prijaviti nadležnom tužilaštvu ako nastave nezakonit rad, navodi Kovačević i dodaje:

Druga stvar. Nepoštivanje Ustava FBiH je krivično djelo i ako bi uopće išao ovaj prijedlog, treba podnijeti odgovarajuću prijavu protiv svih članova CIK-a. Istovremeno, treba odmah pokrenuti inicijativu za njihovu smjenu radi kršenja Izbornog zakona BiH, Ustava FBiH i Ustava BiH. Dosta je vječnih i poluvječnih članova CIK-a.