FIPA BiH: Rekordan iznos stranih investicija u 2017. godini

FIPA BiH: Rekordan iznos stranih investicija u 2017. godini
Share

Prema upravo objavljenim preliminarnim podacima Centralne Banke BiH o stranim investicijama u prvih devet mjeseci 2017. godine, priliv investicija je dostigao iznos od 630,8 miliona KM, što predstavlja porast od 60,6% u odnosu na isti period prošle godine.

Ovo je rekordan iznos u posljednjih nekoliko godina, kada je uglavnom billježen pad stranih investicija. Očekuje se rast i za četvrti kvartal 2017. godine, s obzirom na pozitivna kretanja i rast investicija u prva tri kvartala godine, tako da bi po prvi put u posljednjih nekoliko godina bili ispunjeni planovi za privlačenje stranih investicija u BiH (plan za 2017.g. prema projekcijama DEP je okvirno oko 700 miliona KM). Zvanični podaci biće objavljeni u trečem kvartalu 2018. godine.

Uz širok dijapazon promotivnih aktivnosti koje FIPA – Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH pri Vijeću ministara BiH provodi na privlačenju stranih investicija u BiH, posebno je značajno da FIPA posjeduje preko 7.000 kontakata stranih investitora sa kojima je u stalnoj komunikaciji, i koje poziva da investiraju u BiH promovišući im odgovarajući projekte. Također, veliki značaj za promociju zemlje predstavlja i ulazak FIPA-e u Upravni odbor Svjetske organizacije za investicije WAIPA, što znači bolji pristup stranim investitorima i značajniju promociju zemlje na svim investicionim skupovima. Povećanje investicija je rezultat zajedničkog rada nadležnih institucija u BiH na privlačenju stranih investicija i poboljšanju poslovnih prilika u zemlji, promociji mogućnosti za ulaganja, te pružanju podrške stranim investitorima u BiH. 2017. godinu, FIPA je započela vrlo odlučno i pragmatično u namjeri da ostvari što više kontakata.

FIPA naglašava da strani investitori posebno insistiraju na stabilnoj političkoj situaciji i sigurnosti uloženog kapitala, pa je u narednom periodu veoma važno pokazati političko jedinstvo u naporima za ekonomski napredak zemlje, jer bez takvog jasno pokazanog opredjeljenja ni FIPA niti bilo koja druga institucija pojedinačno neće biti u stanju dovesti investitore u značajnijoj mjeri.