Kataklizma tzv. “ljevice”: Opozicija, guzičari i balinluk

Kataklizma tzv. "ljevice": Opozicija, guzičari i balinluk
Share

Napomena: Text se fokusira na tzv. guzičare i balinluk-promotore,  a ne na časne pojedince i pojedinke koje zbog “diktature” pojedinih lidera u tim i takvim dole-opisanim organizacijama i partijama ne mogu da dođu do izražaja.

Dok ovi tzv. opzicioni, socijaldemokratski i sumnjivi lideri-foteljaši prave sve moguće kombinacije, sabotaže, pučeve i koalicije, samo s ciljem da na sljedećim izborima s gladnom guzicom zasjedne u kakvu fotelju, dotle Bosna ŠAPTOM PADA!

Dok Bosna šapatom ponovo pada, nevjerovatno je koliko je do izražaja došla krilatica „da komšiji crkne krava”. 

Čovjek napravio privatnu vojsku od više hiljada lojalnih specijalaca na jednoj polovini BiH, ovaj iz Herceg-Bosne sklapa paktove i sa crnim đavolom koji mu je do skora rušio i palio šahovnicu, a sa ciljem da zada i zadnji udarac ionako rasparčanoj državi BiH, dotle „gladni foteljaši“, žedni vlasti, tzv. lideri stotina “pro-građanskih i inih” partija u većem BiH entitetu gurnuli u prvi red “prema vatri” trenutno jedinu partiju u BiH koja nije odstupila od principa suverene, jednistvene i cjelovine države BiH (ne samo Sarajeva), barem onakve kakva je definisana Ustavom BiH.

Dok ovi tzv. lideri-foteljaši prave sve moguće kombinacije i koalicije, samo s ciljem da na sljedećim izborima s gladnom guzicom zasjedne u kakvu fotelju, dotle Bosna ŠAPTOM PADA!

Guzičari u raznim dvodijelnim kafanskim sjelima raspredaju o mogućim scenarijima nakon „pada ili raspada SDA“ i onoga što su ga gurnuli u „vatru“, a bez želje i motivacije da shvate da se radi o puno više. Radi se o raspadu države BiH.

Tu više nije važno je li i koja je stranka na vlasti, nego se radi o Bosni i Hercegovini!

Ali kako to objasniti guzičaru koji misli da je Bosna samo Sarajevo i koji je zaboravio da je to glavni grad države Bosne i Hercegovine. Još uvijek, barem na papiru.

Trljajući zadovoljno ruke, što se Sadamu Huseinu iz Tornja polako otvara vidik prema granicama trečeg entiteta, koji će se zvati najvjerovatnije „Foteljodigistan“, u kojem će konačno Nikšići, Šćepići i ostali guzičari, gladni vlasti, zasjesti u neku fotelju. A odahnuti najkasnije do prve plate koju će drmnuti od ono malo građana koji će ostati u toj fildžan državi.

Gledajući tu buržoaziju tih tzv. socialdemokrata, građanskih malograđana i seljaka, posmatrajući kako bi za fotelju prodali i rođenu „mater“, a kamoli državu, pade mi na um riječ balija i text o balinluku koji je napisao posljednji socialdemokrata u BiH, pokojni/rahmetli Nijaz Duraković. Nije da kopiram Karamatića, nego ga samo korigujem u ciljnom auditorijumu, a koji se ne odnosi na Komšića, nego na sve gorenabrojane i druge nenabrojane guzičare koji zbog fotelje pustiše da Bosna ponovo ŠAPTOM PADA!

Zbog toga ću samo citirati najvažnije osobine nabrojanih guzičara tj. balinluka, a ćiji su članovi balije, a taj fenomen je opisao Nijaz Duraković, koji nije imao (ne)sreću da gleda današnje grobare socijaldemokratije:

Kako je došlo do svojevrsne permutacije, pa se ovaj primitivni naziv uglavnom veže za muslimansko ime, odnosno upotrebljava kao pogrdni sinonim za cijeli nacionalni kolektivitet, ostaje da se istraži.

Površnom analizom možemo doći do saznanja da su u tome dobrim dijelom kumovali „domaće balije”, odnosno upravo onaj sloj novopečenih primitivaca, naturaliziranih i naglo obogaćenih seljaka, skorojevića koji su od lumper-proletera postali nova otuđena elita moći i vlasti i koji su kao svojevrsni munafici (oni koji lažno vjeruju i se predstavljaju) iskoristili sve blagodeti jedne raspolućene i u osnovi anarhične društvene situacije.

Dakle, „balija” kao predominantan moralni element, agresivan, beskrupulozan, primitivan, zatvoren, kao element koji ne bira sredstva, koji nipodaštava i koji duhovno ne može korespondirati sa svim onim što je urbano, kulturno i civilizacijski. Balija koji je utilitaran, sitno – šićardžijski nastrojen, koji je gramziv, koji nema adeta, etike i izgrađenih moralnih normi, koji planištarski agresivno gazi sve pred sobom.

Balija kome je najveći duhovni obzor „U se, na se i poda se”, ili „pojest, popit i poklopit”.

Ovovremeni balija je upravo taj. On se obogatio na muci narodnoj, on nipodaštava znanje, umjetnost, nauku i kulturu. On hoće da kupi i kupuje sve. U ime Allaha, pa sve u džep! U ime Nacije, pa sve na svoj konto. U ime Vjere, pa sve u bezvjerje. U ime države, pa sve protiv nje itd.

Taj novopečeni balija nije pošteni, radni seljak sa svojom patrijarhalnom kulturom, izgrađenim moralnim normama i ethosom življenja.

On je novokomponovani galamatijas primitivizma, gramzivosti, beskrupuloznosti, ratnog i poratnog profiterstva, rođačko-plemenskih veza, lažnog idolopoklonstva i zaklinjanja u „svete” nacionalne interese. Ono što je najopasnije jeste što on počinje da predominira.

Balinluk time postaje ne samo način mišljenja i djelovanja već i svojevrsna pošast koja prijeti da uguši sve ono što je Bosnu izdvajalo u smislu univerzalnih vrijednosti i civilizacijskih prednosti. Na profanoj pragmatičkoj ravni balija jeste onaj koji, prije svega, želi sebi dobro.

Nije ni čudo dobro sebi željeti, jer je normalno i poželjno, ali on svoju „eudajmoniju” vidi samo za sebe, i isključivo samo za sebe. Njegov „ejkomunikus” jeste samo njegov privatni posjed, ćar, dobit i šićar ako treba, njegov jezik jeste u skladu s profanom logikom „da komšiji crkne krava”.

Da bi se razotkrila, valja ući u mimikriju, kameleonstvo, pretvaranje i varanje svake vrste. Ona je tobože kamuflirana, tetoški mimikrirana, zatomljena.

Ta plemensko – stočarska „naiva”, to hinjeno nezadovoljstvo i glumljena podređenost dodatno košta ovu napaćenu Bosnu koja velikodušno plaća sve račune historijske hipoteke.

Balija jeste fenomen, jeste pojava, jeste načina razmišljanja i prevashodno ponašanja.

Balija danas jeste onaj koji destruira, koji ne shvata, ko ne umije i ne razumije.

Onaj koji u ime Naroda nesvjesno pravi destrukciju, koji profanira i čini sveopću blamažu. Gotovo da je zarobljen sentencom „ da je put do pakla popločan dobrim namjerama”.

Njegovi svi putevi vode za Sarajevski forum, koji nije Romanarum, jer jednostavno tako ne može biti.

Preveć je „balija da bi bila halija”, a još je više „balija koji ne znaju šta je zdravo Marija”.

Bošnjaci se, naravno, ne trebaju ljutiti što ih drugi pogrdno nazivaju balijama, ali bi se s balinlukom u „sopstvenim redovima” konačno morali obračunati.


Ovdje završavam i konstatujem činjenice:

Izetbegović i SDA, kao mjerilo vašeg „političkog“ koncepta koji već 3 godine svodite na cilj „da komšiji crkne krava”, i pored hijena poput vas, čisti redove od spomenutih i u ovom textu sociološki definisanih „balija“.

A gdje ste vi?