Krug 99: Nepravilno pravno tumačenje u prevođenju i provođenju Ustava BiH

Krug 99: Nepravilno pravno tumačenje u prevođenju i provođenju Ustava BiH
Share

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, razmatrajući svakodnevnu političku retoriku u kojoj dominira termin “konstitutivnost”, ukazala je na nepravilno pravno tumačenje u prevođenju i provođenju Ustava Bosne i Hercegovine kada je ovaj pojam u pitanju.

Kako u saopćenju tvrde, promatrano historijski, pojam “konstitutivni narodi” korijen ima u formulacijama iz ustava nekadašnjeg SSSR-a i u sovjetskoj ustavno-pravnoj terminologiji i ideologiji, a takav pojam ima potpuno drugačije značenje od onoga što sadrži izvorni dejtonski Ustav BiH.

Također taj pojam odnosio se na način konzumiranja individualnih ljudskih prava koja su bila podređena navodnim kolektivnim pravima 22 etničke skupine u tadašnjem SSSR-u, a individualna građanska prava bila su zanemarivana i trpjela su štetu u korist kolektivnih prava naroda tadašnjeg SSSR-a.

U kontekstu BiH treba naglasiti, smatraju iz Kruga 99, da je Ured visokog predstavnika (OHR) kao tumač Okvirnog mirovnog sporazuma iz Daytona, saopćio da su svi aneksi sporazuma, a samim tim i ANEKS IV, odnosno Ustav BiH, važeći u službenoj verziji na engleskom jeziku.

Stoga iz Kruga 99 upozoravaju na izvornu alineju 10, Preambule Ustava BiH, koju političke elite prevode i tumače kao u pomenutom sovjetskom značenju “konstitutivnih naroda” zapravo stoji pravni termin “konstituentni” koji ima drugačije pravno i idejno značenje od onog iz sovjetskog ideološkog totalitarizma.

U toj asocijaciji smatraju da politička retorika o “jednakopravnosti konstitutivnih naroda” nije u skladu sa evropskim principima i standardima, kojima se garantiraju sva individualna građanska prava, onako kako je to iskazanu u pregovaračkom poglavlju 23. evropske pravne stečevine.

Podsjetili su i na presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Zornić protiv BiH” gdje je navedeno da je zbog tragičnog sukoba bilo neophodno pristati na “konstituentne narode”, ali sada ne može postojati bilo kakav razlog za održavanje na snazi spornih ustavnih odredbi.

– Kako je ovaj sud uočio da je termin “konstituentni narodi”, ma kako ga domaće političke elite koristile, nastao kao posljedica genocida i etničkog čišćenja, pozivamo političke stranke da nakon 22 godine, počnu upotrebljavati ovaj termin u njegovom izvornom sadržaju kako bi se svim građanima osigurala sva prava, slobode i jednakost – zaključuju u Asocijaciji Krug 99.