Novalić prekinuo sjednicu: Ministri iz SBB-a i HDZ-a traže “novi konkurs za Poreznu upravu”

Novalić prekinuo sjednicu: Ministri iz SBB-a i HDZ-a traže "novi konkurs za Poreznu upravu"
Share

Problem bi mogao biti to što je Porezna uprava na čelu sa Isovićem počela kontrolisati firme koje su do sada bile zaštićene, a koje su bliske određenim političkim krugovima. Treba podsjetiti da Isović, bar kako sada stvari stoje, ima podršku javnosti, a evidentno je i da je Porezna uprava za vrijeme njegovog upravljanja tom institucijom, značajno unaprijedila svoj rad i suzbijanje kriminala, poreznih utaja, saznaje faktor.ba.

Primjera radi, u januaru 2018. godine Porezna uprava FBiH je naplatila 384.715.473 KM javnih prihoda za koje je nadležna, što je za 15.391.835 KM više u odnosu na januar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 4,17 posto.

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici, između ostalog, trebala je razmatrati imenovanje čelnih ljudi u Poreznoj upravi FBiH. Na dnevnom redu su bili prijedlozi razrješenja vršioca dužnosti direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH te imenovanje vršioca dužnosti direktora i zamjenika direktora.

Agencija za državnu službu FBiH je dala svoje mišljenje u kojem je konstatirano da su ispunjeni uvjeti da se Šerif Isović postavi za direktora, ali ministri iz SBB-a i HDZ-a usprotivili su se takvom prijedlogu, te su tražili poništenje javnog konkursa!

Imajući u vidu da je završena konkursna procedura za direktora Porezne uprave FBiH još u decembru te da se može imenovati direktor, jedini logičan zaključak koji se nameće kod nastojanja imenovanja vršioca dužnosti direktora jeste da se radi o pokušajima smjene Šerifa Isovića. Tačnije, da se radi o nezakonitom onemogućavanju izabranog kandidata da preuzme dužnost direktora.

Konkursna procedura za imenovanje direktora Porezne uprave je završena u decembru. Od osam kandidata najbolje rangirani, odnosno jedini koji je zadovoljio uvjete je Šerif Isović, dosadašnji v. d. direktora.

Direktora i zamjenika direktora imenuje i razrješava Vlada FBiH na prijedlog federalnog ministra finansija. U konkretnom slučaju ne postoji apsolutno nikakvo zakonsko uporište za poništenje javnog konkursa, niti postoji zakonsko uporište za postavljanje vršioca dužnosti direktora, a sve se to našlo na dnevnom redu današnje sjednice Vlade. Ukoliko bi se danas na Vladi tako postupilo, ta odluka bi značila činjenje krivičnog djela propisanog u Krivičnom zakonu FBiH, a u kontekstu kršenja propisa, kolektivnog ugovora o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa. Bili bi prekršeni Zakon o državnoj službi FBiH, kao i Zakon o Poreskoj upravi FBiH. Kako Faktor saznaje, Vlada je sa više strana upozorena da ne krši zakone.

Poznate metode

Ubrzo nakon objavljivanja u medijima o još jednoj blokadi čiji je akter organizacija SBB, sad zajedno sa HDZ-om, tabloid koji kontroliše ovu organizaciju je posegnuo za manipulatorskim trikovima “smutnje” javnosti poznat pod imenom “dvostruko odvraćanje pažnje čitaoca”. Naime objavili su text sa udarnim naslovom “Nije bilo glasanje”, ali su na kraju stavili izjavu nadležnog ministarstva koje potvrđuje da je traženo da se poništi konkurs, a što odgovara istini, koju ipak ovaj tabloid mora “nekako” poštovati, a da bi izbjegao krivično gonjenje. Drugim riječima ovaj po društvo štetan javni medij i organizacija, u svom poznatom stilu, manipulišu sa običnim ljudima. Samo 10% čitalaca pročita ovakvu “vijest” do kraja i s pažnjom. 90% ostane samo na naslovu!