Tragedija o kojoj se malo zna: Delegacija Rohinja upoznala predsjedavajućeg Izetbegovića s aktuelnom situacijom u Mijanmaru

Tragedija o kojoj se malo zna: Delegacija Rohinja upoznala predsjedavajućeg Izetbegovića s aktuelnom situacijom u Mijanmaru
Share

Delegacija koju su predvodili Džafer Nurulislam, predsjednik nacionalnog vijeća „Arna“, Myint Rijaz, predsjednik organizacije „RICAA“, i Ataullah Nurulislam Ata, direktor „Istraživačkog centra Rohinja naroda“, upoznala je predsjedavajućeg Izetbegovića s aktuelnom situacijom u Mijanmaru i stradanjem naroda Rohinja.

Predstavnici Rohinja muslimana informirali su predsjedavajućeg Izetbegovića da su pripadnici njihovog naroda od 1962. godine u više navrata bili izloženi ubistvima i progonima, kao i svim oblicima uskraćivanja osnovnih ljudskih prava, koje provodi budistička većina. Istaknuto je da u posljednjih šest godina traje nova kampanja progona i zločina nad Rohinjama, koja je rezultirala hiljadama ubistava i etničkim čišćenjem, usljed kojeg su stotine hiljada pripadnika ovog naroda protjerane iz Mijanmara.

Predstavnici Rohinja istaknuli su indolentan odnos međunarodne zajednice, koja nije učinila dovoljno da se zaustavi stradanje njihovog naroda, te da pomogne onima koji su bili prinuđeni da utočište potraže na teritorijama drugih država.

Predsjedavajući Izetbegović izrazio je saosjećanje i puno razumijevanje za položaj Rohinja, istaknuvši da očekuje energičniji angažman međunarodne zajednice, naročito muslimanskih zemalja, s ciljem da se zaustave stradanje i humanitarna katastrofa. Predsjedavajući Izetbegović je naglasio da će u okvirima svojih mogućnosti i nadležnosti učiniti sve kako bi se pomoglo Rohinjama.