XXXVI Susreti Zija Dizdarević: Konkurs za najbolju kratku priču

XXXVI  Susreti Zija Dizdarević: Konkurs za najbolju kratku priču
Share

Upravni odbor Književno–kulturne manifestacije “Susreti Zija Dizdarević”, na osnovu člana 7. Statuta manifestacije, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za  kratku priču/pripovijetku  u  2020. godini

Uvjeti  Natječaja  su:

 1. Pravo učešća imaju svi državljani Bosne i Hercegovine.
 2. Radove slati u 4 (četiri) odštampana primjerka (format A4) na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, sa maksimalno 18.000 otkucaja (slovnih mjesta).
 3. Pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane.
 4. Radove slati sa naznačenom šifrom. U zasebnoj zatvorenoj koverti sa označenom šifrom dostaviti podatke sa imenom, prezimenom, adresom i kontakt telefonom.
 5. Jedan autor može poslati samo jednu priču/pripovijetku.
 6. Rok za dostavljanje radova je 15. 09. 2020. godine.
 7. Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
 8. Odbor zadržava pravo objavljivanja odabranih pripovijetki u svojoj publikaciji bez naknade.

Žiri, kojeg imenuje Upravni odbor Manifestacije, odabrat će tri pripovijetke za nagrade:

Prva nagrada u iznosu od  1.200  KM. Druga nagrada  u iznosu od  800  KM.  Treća nagrada u iznosu od  500  KM.

Radove slati na adresu:

Književno–kulturna manifestacija “Susreti Zija Dizdarević”

Mehmeda Spahe 13B

71270  Fojnica,

Kontakt osoba:

Nevres Jemendžić

tel. 030/334-586                           

E-mail: nevres1953@hotmail.com      

mob:  061/182-927.

Rezultati natječaja će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, a nagrade će biti uručene na svečanoj akademiji Manifestacije.

                                                                              ODBOR  MANIFESTACIJE