dr. Dragan Čović: Sastanak s ambasadorima zemalja članica NATO-a akreditovanih u BiH

dr. Dragan Čović: Sastanak s ambasadorima zemalja članica NATO-a akreditovanih u BiH
Share

Na inicijativu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića, danas je u Sarajevu održan sastanak s ambasadorima zemalja članica NATO-a akreditovanih u BiH.

Otvorena i interaktivna razmjena mišljenja bila je usmjerena na trenutnu situaciju vezano za evropski i evroatlantski put Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Čović je detaljno informisao ambasadore o dosadašnjim aktivnostima koje su preduzete i naglasio važnost procesa integracija, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za regionalnu i evropsku stabilnost i sigurnost.

Zajednički je stav prisutnih da je potrebno očuvati trenutno pojačanu dinamiku vezanu za ispunjavanje tzv. Talinskih uslova za aktivaciju Akcionog plana za članstvo (MAP), te nastaviti raditi na otklanjanju objektivnih prepreka i ograničenja koja postoje u ovom procesu.  U isto vrijeme, potreban je dalji angažman na podržavanju vladavine prava, te stvaranju odgovarajuće političke klime i jačanju međusobnog povjerenja u cijeloj BiH, koja će u konačnici u velikoj mjeri doprinijeti ispunjenju ovih uslova.

Napomenut je i izuzetan doprinos Ministarstva odbrane BiH ovim procesima, kao i nadolazeća zajednička posjeta ministrice odbrane BiH i ministra vanjskih poslova BiH NATO štabu u Bruxellesu, što predstavlja dodatnu priliku za još intenzivnije djelovanje u duhu međusobno korisnog partnerstva.