Kartel ilegalnih diploma: Sprega kriminala i politike

Kartel ilegalnih diploma: Sprega kriminala i politike
Share

Priča koju je objavio magazin “Žurnal” otvorila je Pandorinu kutiju o kupovini srednjoškolskih i fakultetskih diploma u Bosni i Hercegovini, ali i pokazala pozadinu oproštajnih poruka bivše Ambasadorice SAD-a Maureen Cormack.

Naime, Maureen Cormack je prije svog odlaska uvijek naglašavala da je jedan od najvećih problema u BiH nedostatak kvalitetnog obrazovanja. Uzimajući u obzir da je tema „korupcija“ na osnovu informacija koje imaju službe SAD-a rezultiralo stavljanjem Nikole Spirića na američku crnu listu, nije isključeno da je „kartel koji prodaje diplome“ odavno pohranjen u baze podataka, a koje će javnosti biti dostupne u trenutku kad to odluče SAD.

Nadajmo se ubrzo.

Ništa to nije čudno kad se uzme u obzir da je u tabloidskim medijima, među političarima i drugim javnim radnicima (čast izuzecima) zavladao jedan hronični, primitivni i često fašistoidni odnos prema svemu. Kao i s nacionalizmom zadnjih godina, prvi reanimator tog primitivizma je bio Vučićev režim u Srbiji, kao reakcija nastala je reanimacija nacionalizma u Hrvatskoj, te zahvatila područja u BiH koje kontrolišu njihovi sateliti, da bi se krug zatvorio sa “imperijom” medijskog i koruptivnog primitivizma koji kontroliše “avazova” organizacija u Sarajevu.

Danas su „akademici“ oni koji promovišu rasističke ideje upakovane u fraze o evropskim konvencijama ili se bave politikom razni sumnjivi tipovi i proglašavaju „uspješnim“, a ostavljaju utisak da nemaju, narodski rečeno, ni jedan razred redovne škole. Čast naravno malobrojnim pojedincima.

Tragedija je naravno, ako takve kriminalne osobe obavljaju senzibilne poslove, poput medicinskog osoblja, u obrazovanju, u policiji, u parlamentima ili još gore, ako takvi dobiju moć da „obrazuju“ javnost i upravljaju raznim budžetima. Ili ako sjede u tužilaštvima.

Do sada je pokrenuto više inicijativa o reviziji diploma.

Nadati se da će te inicijative uroditi plodom i da će neki kontroverzni političari biti u stanju da dokažu vjerodostojnost obrazovanja. Međutim, u zemlji u kojoj kriminalci iz politike od navodnih montiranih procesa na kraju budu oslobođeni, a tužioci zaduženi za njihovo procesuiranje postanu optuženi, jasno je da živimo u „zemlji svih mogućosti“. Na kraju krajeva i u jedinstvenoj zemlji gdje neko može da utaji više desetina miliona poreza, a da to obrazloži kao „političkim procesom“.

Zastupnik SDA u Skupštini Sarajevskog kantona, Aljoša Čampara, kazao je da će Klub SDA inicirati usvajanje zakona o provjeri i validnosti stečenih diploma za sve izabrane i imenovane dužnosnike u Kantonu Sarajevo, kao i direktore i članove upravnih i nadzornih odbora svih javnih preduzeća, ustanova, i direkcija u Kantonu Sarajevo.

Priča oko krivotvorenja diploma u privatnim školama i na fakultetima odjeknula je i u Hrvatskoj, a rezultirala je naredbom tamošnje ministrice obrazovanja da se provjere diplome oko 90 hiljada zaposlenih u sistemu obrazovanja i nauke. Provjere su se u Hrvatskoj odvijale i tokom 2017. i 2018. godine kada je otkriveno 25 nevjerodostojnih isprava o stepenu obrazovanja i struci službenika i namještenika, od kojih su četiri izdate u BiH.
Upravo takve provjere je tražio i Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja u Kantonu Sarajevo, međutim ministrica Zineta Bogunić, kako kaže predsjednik Saudin Sivro, na njihov zahtjev još nije reagovala.
– Tražili smo reviziju diploma, uvjerenja i svjedodžbi nastavnika u sarajevskim školama. Dobili smo odgovor od hrvatske ministrice koja traži reviziju 90.000 diploma, a od naše ministrice nema nikakvog odgovora. Mi smo pokrenuli ovu priču još 2017. godine i tada smo dobili odgovor ministra Elvira Kazazovića da je direktorima naložio da provedu reviziju, međutim direktori nemaju kapaciteta da urade taj posao. Mi mislimo da taj posao treba da urade nadležne institucije, resorna ministarstva, vlade, pravobranioci, tužilaštva, policija, pravosuđe – govori za Faktor predsjednik Sindikata Saudin Sivro.
Ističe da je poražavajuća činjenica da je neko kupio diplomu, te da to nije problem samo u obrazovanju, već u svim djelatnostima.
Ministrica za nauku obrazovanje i mlade KS Zineta Bogunić danas je izjavila da se u ovome slučaju slaže sa Sindikatom i da podržava ideju o reviziji diploma.
-Ja sam reviziju diploma radila još kada sam bila direktor škole. Kad sam dobila diplomu jednog uposlenika koji je imao prvi stepen matematike i fizike i upisao visoku školu fizičkog i za godinu dana dobio obrazovanje profesora fizičkog, odmah sam reagovala poslala dokumente inspekciji i Ministarstvu u kojem se sada ja nalazim. Inspekcija se oglasila nenadležnom a Ministarstvo mi nije nikada ništa odgovorilo za tri godine. Imala sam priliku da radim sa ljudima sa, kako ih ja zovem, travničkim diplomama, pitam ih kako vam se zove mentor na diplomskom ne znaju mi odgovoriti, kako se zvao diplomski ne znaju ni to, za godinu dana dobiju fakultet i tako dalje. Sada će revizije diplome sigurno biti, počet ćemo od mene i Ministarstva na čijem sam čelu, a svi trebaju pomesti u svojoj avliji u svakoj struci posebno – kazala je Bogunić.
Sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kenan Vehabović danas je potencirao ovo pitanje na Kolegiju Sekretarijata.

Zatraženo je da svi uposleni u Parlamentu BiH dostave diplome o stručnoj spremi na uvid. Provjeravat će se diplome svih uposlenih sa visokom i srednjom stručnom spremom, izvještava Patrija.

Otkriveno je i to da su tri dugogodišnja službenika Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo imala nevalidne diplome srednje škole.
– Želim kao legalista da, tamo gdje mogu, iniciram provjere diploma, kazao je Vehabović za Patriju.

Magazin “Žurnal” je otkrio i centre tog kartela, kao i pojedince koji se nalaze na vrhu te organizacije. Tipično je da se revizija ne vrši tamo gdje su centri kartela, odnosno tamo gdje je na vlasti organizacija čiji kadrovi, po do sada poznatim informacijama, kontrolišu biznis i imaju sjedište. Vjerovatno je i to, kao i sve što rade takve kontroverzno-mafijaške i često nacionalističke organizacije samo zbog toga što „brane narod“.