Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH: Vladavina zakona, a ne ljudi

Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH: Vladavina zakona, a ne ljudi
Share

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman u ekskluzivnom intervjuu za Anadolu Agency govorio je o neprovođenju presuda Ustavnog suda BiH.

SARAJEVO (AA) – Almir Terzić

U nekim područjima u Bosni i Hercegovini postoji vrlo dosljedna primjena propisa, vrlo dosljedan odnos prema ostvarivanju načela vladavine prava i onome što sve to može da znači, rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Anadolu Agency (AA) Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

“Međutim, općenito gledano, u BiH se još na tom planu veoma mnogo, mnogo može i mora učiniti. Dakle, kada bismo najopćenitije davali, odnosno kada bih davao tu kvalifikaciju, mislim da je Bosna i Hercegovina još uvijek, nažalost, prilično daleko od realnog, stvarnog do kraja afirmativnog provođenja tog načela”, naveo je Ćeman.

– Vladavina zakona, a ne ljudi –

Vladavina prava, istakao je, podrazumijeva vladavinu zakona, a ne vladavinu ljudi. Politike koje se žele ugraditi u propise, stava je, moraju tražiti put kojim se to radi i u okviru savremenih civilizacijskih rješenja, pa i u pravnoj oblasti, odnosno općenito pravnih dostignuća, rješavati i uređivati te stvari.

“Sve mimo toga zapravo nije u pravcu niti vladavine prava, niti ohrabrivanja, niti trasiranja puta ka zajednici evropskih država koje su u evropskim integracijama. Jedan od subjekata koji na tom planu doprinosi i trudi se jeste i Ustavni sud BiH, koji u velikom broju predmeta iz apelacione nadležnosti, ali i vrlo važnim predmetima iz takozvane apstraktne ocjene ustavnosti ,donosi vrlo važne odluke kojima s jedne strane štiti prava građana kao takvih, potom štiti Ustav ovakav kakav on jeste, afirmiše principe pravne države, vladavine prava i slično. A, s druge strane, u konkretnim slučajevima štiti prava građanina kao takvoga. Građanin je, dakle, svako onaj u BiH ko na ovoj adresi u ime koje ja u ovom trenutku govorim, Ustavnog suda BiH, mora ostvariti svoje pravo i zadovoljštinu, naravno, u okviru onoga što Ustav BiH garantuje”, naglašava Ćeman.

Najvažnije je, ističe on, da postoji jedna adresa u koju se može gledati kao u adresu koja će sa kredibilitetom, bez obzira na to da li ste vi kao građanin kasnije zadovoljni odlukom ili ne, ali sa kredibilitetom i diginitetom u okviru Ustava i načela i principa kojima se rukovodi u BiH rješavati stvari koje pred tu instituciju dođu u okviru njene nadležnosti.

Predsjednik Ustavnog suda BiH navodi da je činjenica da jedan broj odluka Ustavnog suda BiH, i ne samo njega, nego i entitetskih ustavnih sudova, nisu provedene.

“Međutim, broj neprovedenih odluka u odnosu na ukupan broj donesenih odluka zaista je vrlo, vrlo mali. Međutim, i moja je teza i teza institucije u kojoj jesmo i to je jedan objektivan pristup klvalifikacija i jedna neprovedena odluka, ne samo Ustavnog suda BiH nego bilo kojeg suda, je atak na pravni poredak. U tom pogledu ja ne mogu biti zadovoljan, mi kao država ne možemo biti zadovoljni, pogotovo pristupom koji se ponegdje njeguje, a koji glasi: ako mi se odluka sviđa i u skladu je sa mojim očekivanjima, interesima i slično, onda je sud i profesionalan i dobar i korektan i onda je to pravna država. A, ako mi, pak, odluka ne odgovara, ne sviđa mi se iz bilo kog razloga, onda je bilo unutar suda neko ili on u cjelini pristrasan, politički motiviran i tako dalje. To je načelo na kome se ne može graditi povjerenje ni u institucije, niti načelo prava, mislim takav pogrešan pristup koji govori u prilog objektivnosti i izgradnje pravne države u cjelini posmatrano kao što sam elaborirao”, naglasio je Ćeman.

– Parlament BiH treba da otkloni nedostatke oko izmjena Izbornog zakona –

Predsjednik ustavnog suda BiH govorio je i aktuelnom problemu koji se odnosi na izmjene i dopune Izbornog zakona BiH.

“S pozicije predsjednika Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda BiH kao institucije zadatak je sada na zakonodavnom tijelu i na političkim faktorima i akterima na javnoj političkoj sceni u BiH. Ja i kao građanin, ali, evo, i sa ove pozicije, mogu, dakle, imati određene strahove, očekivanja ili nešto slično, ali ja se u principijelnom smislu bojim odnosa prema odlukama suda općenito. Ovo je samo jedna od onih odluka koje nisu izvršene. Njih nema mnogo, ali one tretiraju najosjetljivija društvena, politička i pravna pitanja. Zbog toga su one kao takve teške. Šta će biti, ne znam, ali znam da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće. Neizvršavanje odluka jeste krivično djelo”, podcrtava Ćeman.

S druge strane, navodi kako postoje različite situacije, pa i kada je riječ o Izbornom zakonu BiH, za koje je Ustavni sud BiH u pojedinim odredbama utvrdio da nisu ustavne.