Najava izložbe: Hiba Alajbegović Mustafić “Poezija obojene realnosti”

Najava izložbe: Hiba Alajbegović Mustafić "Poezija obojene realnosti"
Share

Samostalna izložba slika Hibe Alajbegović Mustafić pod nazivom ,,Poezija obojene realnosti,, u Pomorskom muzeju u Orebiću. Otvorenje izložbe je 06.07.2018. god. u 20:00 sati.

Lirsko u slikarstvu Hibe Alajbegović Mustafić je svoje izvorište našlo u onom dijelu njenih slika u kojima je predmetni sloj ojačavan i bitno utjecao na formuliranje vizualnog aspekta njenog izričaja. Te slike su i znatno brojnije, a neke od njih, sa biomorfnim motivima, možemo uistinu smjestiti u prostor pejsažnog slikarstva. Ali, bez obzira kakav se motiv našao u njenoj slici, on je nosio u sebi lirski naboj, prestajao biti elemenat prenesen iz prirodnog ambijenta i postajao metafora lirskog iskaza. Najsnažniju metaforičnu snagu isijavao je iz sebe motiv sa nazivom „Margarete“. Motiv je sazdan od snopa bijelih cvjetova koji su ujedinili svoju lirsku energiju i formirali magiju bjeline koja se razlijevala prostorom i davala drugim motivima lirski polet. Sa nešto slabijim intenzitetom oglašava se slika sa nazivom „Ispod vodopada“ gdje, ponovo, dominira bijela boja.

 

Drugačijim lirskim intenzitetom se oglašavaju slike u čijem su se središtu smjestili makovi, zatim slijede slike koje su na samoj granici pejsažnog slikarstva, kao što su: „Behar“, „Ljepota divljine“ i slika sa naslovom „Negdje u polju“. Prisutne su, potom, slike sa motivima riba, sa jedrenjacima, mostovima, a ima nekoliko slika sa arhitektonskim motivima („Grad na vodi“, „Magični grad“ i „Kuća na vodi“).

U samom načinu gradnje slike Hiba Mustafić ne ostavlja trag svoga duktusa i ne dozvoljava da bilo koji dio slike ostane nepokriven bojom, boja
je utisnuta u plohu na kojoj se udomljuje njena slika. Ona poštuje klasični princip da boja živi isključivo snagom svoga pigmenta, bez elemenata kojima bi naknadno slici dodala i faktor u kojem bi se očuvao identitet umjetnika ostavljajući trag kičice iza sebe, svjedočeći o zanosu u stvaranju slike, oblikukući reljef koji bi se razigravao u slobodnom prostoru slike.

 

Dva su inspirativna izvorišta iz kojih Hiba Alajbegović Mustafić crpi svoju stvaralačku energiju i udovoljava našoj likovnoj znatiželji i budi u nama voljnost da tragamo za značenjima koja je umjetnica utkala u vizualni sloj svoje slike.

Njen stvaralački postupak možemo dvostruko okarakterisati:
kao koloristički i kao impresionistički.

– Vojislav Vujanović