United Media dematuje Svetlanu Cenić: “Navodi netačni i tendenciozni”!

United Media dematuje Svetlanu Cenić: "Navodi netačni i tendenciozni"!
Share

Nakon medijskog istupanja v.d. člana Nadzornog odbora BH Telecoma Svetlane Cenić u emisiji ”Acta” na TV Alfa, reagirala je United Groupa ocjenjujući navode Svetlane Cenić ”tendencioznim i netačnim”.

Saopštenje United Groupa:

”Navodi koji je iznijela gospođa Svetlana Cenić u vezi sa  društvom Telemach d.o.o Sarajevo i United Media S.à.r.l. koji posluju u sastavu United Group su tendenciozni i netačni. Radi se o sljedećim navodima:

– Da je BH Telecom diskriminiran u odnosu na ostale operatere u pogledu pribavljanja Sport Klub kanala;

BH Telecom nije stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na ostale operatere jer mu je ponuda za Sport Klub dostavljena pod istim uslovima kao i svim ostalim. Uslovi ponude BH Telecomu su bili identični kao i druga dva najveća operatera u Bosni i Hercegovini (Telekom Srpske a.d. Banja Luka i HTd.d. Mostar) koji su ih prihvatili. Također, Sport Klub kanale pod istim uslovima ima i Telemach d.o.o Sarajevo. Komercijalni uslovi ponude mogu biti prihvatljivi ili neprihvatljivi za BH Telecom, ali nije prihvatljivo lažno predstavljati razloge zbog kojih BH Telecom u svojoj ponudi ne nudi Sport Klub kanale.

– Nije tačno da je Konkurencijsko vijeće BiH donijelo bilo kakvu odluku kojom je odredilo ili fiksiralo iznos naknade za distribuciju kanala Sport Klub, prema bilo kom operateru na BiH tržištu;

Konkurencijsko vijeće BiH nije naložilo bilo kakve mjere u vezi sa cijenama ovih kanala – posebno ih nije fiksiralo. Dakle, ponovo se radi o dezinformaciji. Cijene usluga se formiraju slobodno, u skladu sa potrebama tržišta, što ne sumnjamo da je gospođi Cenić poznato.

– Nisu tačni navodi da Telemach d.o.o Sarajevo koristi stubove Elektroprivrede d.d. bez plaćanja naknade;

Netačnost navedene tvrdnje je lako provjerljiva s obzirom da je potpisivanje  ugovora između Telemacha i Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede HZHB bilo i medijski popraćeno i potvrđeno od ugovornih strana.

– Navodi da su određeni ugovori antidatirani, da društva koja posluju u grupaciji United Group trebaju biti predmet istražnih organa aludirajući da vrše kriminalne radnje, predstavljaju klevetničke izjave, tendenciozne su i usmjerene na dezinformisanje javnosti;

United Group smatra da BH Telecom kao jedan od tri najveća operatera u Bosni i Hercegovini, koji je u vlasništvu Federacije BiH ne može dopustiti osobama koje ih predstavljaju da iznose netačne navode, pri čemu su takvi navodi lako provjerljivi jer se time dovodi u pitanje opredjeljenje Bosne i Hercegovina da bude tržišna ekonomija koja je opredijeljena za pridruživanje EU.

Imajući u vidu navedeno, molimo za potvrdu da li navodi gospođe Cenić predstavljaju stavove Nadzornog odgovora BH Telecoma odnosno njegovog većinskog vlasnika.

United Media S.à.r.l. posluje u sastavu United Group, pod kontrolom jednog od vodećih međunarodnih investicijskih fondova KKR, sa sjedištem u New Yorku, čiji je ko-investitor u projektu United Group – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Naše društvo i njegovi vlasnici u svim zemljama u kojima posluju privrženi su poštovanju institucija i propisa, odnosno interesu korisnika naših usluga i stalnom unapređivanju našeg poslovanja”, navedeno je u saopćenju United Group.