Prezentacija trgovinske razmjene BiH: Vanjskotrgovinska razmjena skoro 30 mil. KM

Prezentacija trgovinske razmjene BiH: Vanjskotrgovinska razmjena skoro 30 mil. KM
Share

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je kazao da smo se u prošloj godini prvi put približili cifri od 30 milijardi KM kada je riječ o obimu vanjskotrgovinske razmjene, te da se očekuje da ćemo ove godine dostići tu cifru.

Za Bosnu i Hercegovinu je 2017. godina u ekonomskom smislu bila bolja od predhodne, a statistički podaci ukazuju da je ostvaren rast industrijske proizvodnje, izvoza, kao i stope pokrivenosti uvoza izvozom – istaknuto je danas u Vanjskotrgovinskoj komori BiH na prezentaciji trgovinske razmjene BiH sa svijetom.
Ukoliko se nastave ovakvi trendovi, za tri godine može se očekivati da dostignemo granicu od 70 posto pokrivenosti uvoza izvozom. Naš najznačajniji partner i dalje je Europska unija, a od zemalja regije Hrvatska i Srbija, te Turska i s ovim zemljama ukupan obim razmjene iznosi 84 posto”, kazao je Šarović.
Naveo je da se udio razmjene sa EU svake godine povećava, te je pokrivenost uvoza izvozom sa EU 71%, što je rekord.
MAGistral: Pregled izvoza u EU u odnosu na zemlje regiona.
‘Šanse su velike da će 2018. godina biti još bolja jer ćemo osvojiti tržište EU i sa poljoprivrednim proizvodima. Inače, u EU smo najviše izvozili u oblasti autoindustrije, aluminij, obuću i kožarske proizvode, te namještaj koji bilježi stalni rast”, naglasio je Šarović, napominjući da je u EU izvezeno namještaja u vrijednosti oko 300 milijuna KM.

Evropska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner i u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 70% posto, a slijede zemlje potpisnice sporazuma “CEFTA 2006” sa 14 posto, dok ostale zemlje čine 21 posto. Izvoz u EU ostvaruje učešće sa 72 posto u ukupnom bh. izvozu, a uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 61 posto u ukupnom bh. uvozu. U ovom periodu zabilježen je rast izvoza u EU za 16 posto i rast uvoza iz EU za 11 posto uz pad trgovinskog deficita od jedan posto.

Bosna i Hercegovina je u robnoj razmjeni sa zemljama CEFTA-e u devet mjeseci 2017. godine  zabilježila rast izvoza za 32 posto, a uvoz iz ovih zemlja rastao je 12  posto uz pad trgovinskog deficita od 26 posto.

Od glavnih trgovinskih partnera najveću pokrivenost uvoza izvozom Bosna i Hercegovina ima sa Austrijom (147 posto), Slovenijom (104 posto), Njemačkom (77 posto), Hrvatskom (72 posto) i Italijom (60 posto).

U 2017. godini BiH je najviše izvozila u Njemačku, Hrvatsku, Italiju, Srbiju, Sloveniju, Austriju, Tursku te Crnu Goru. Istovremeno smo najviše uvozili iz Njemačke, Italije, Srbije, Hrvatske, Kine, Slovenije, Rusije te Turske.

Trgovinska razmjena sa Srbijom i Hrvatskom iznosi više od šest milijardi KM, a pokrivenost uvoza izvozom sa Srbijom porasla je sa 45 posto na 53 posto, a s Hrvatskom sa 60 na 70 posto. Šarović je ocijenio da su perspektive za trgovinu sa Srbijom i Hrvatskom i u sljedećem razdoblju ogromne.
”Kada je riječ o Turskoj, to je rastuće tržište za BiH i skok razmjene je veliki. Obim razmjene u 2017. iznosio je 1,2 milijarde KM i do 2020. očekujemo da će porasti i na dvije milijarde. BiH Turskoj prodaje poljoprivredne proizvode u iznosu od 300 miliona KM, a oni nama za 65 milijuna KM”, kazao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.  Govoreći o prioritetima za naredni period, Šarović je kazao da je potrebno povećati prisutnost na globalnim forumima, raditi na uklanjanju barijera i na razvijanju svijesti o kupovini domaćih proizvoda. ”Rezultati u 2017. godini su solidni i daju nam nadu i optimizam da razmjena i u narednom periodu može krenuti uzlaznom putanjom. Važno je da imamo stabilno i predvidivo poslovanje, a moramo raditi i na otvaranju novih tržišta”, istaknuo je Šarović.
Direktor Sektora za makroekonomski sistem VTKBiH Momir Tošić je kazao da je u prošloj u odnosu na predhodnu godinu, porast izvoza iz BiH ostvaren sa svim zemljama vodećim partnerima  u vanjskotrgovinskoj razmjeni.  Najviše procentualno  ostvareni rast izvoza zabilježen je u Crnu Goru, Mađarsku, dok je kod uvoza najveći procenat povećanja zabilježen iz Rusije, SAD-a, Poljske, Mađarske.
Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić naveo je da je BiH u 2017. ostvarila izvoz u vrijednosti 11,384 milijarde KM, što je više za 16,54 posto u odnosu na predhodnu godinu, dok je vrijednost uvezene robe u BiH iznosila 18,447 milijarde KM i veća je za 13,44 posto.

Pokrivenost uvoza izvozom u prošloj godini bila je 61,71 posto i povećana je za 2,73 posto u odnosu na 2016. godinu. Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene je također povećan za 14,61 posto i iznosio je 29,832 milijarde KM. Vanjskotrgovinski deficit BiH u 2017. iznosi 7,062 milijarde KM.

Egrlić je dodao da je VTK u prošloj godini realizirala niz aktivnosti na promociji bh. privrede u  inostranstvu, te na poboljšanju ekonomskog ambijenta u BiH.

Izvor: Agencije